Poselství z Medžugorje, 31. května 1984


 

Poselství z Medžugorje, 31. května 1984 [O]

Byl svátek Nanebevstoupení Páně a v Medžugorji bylo hodně cizinců. P. Maria nedala vzkaz. Řekla, že ho dá v sobotu, aby se ho lidé dozvěděli při nedělní ranní mši svaté.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`