Poselství z Medžugorje, 11. srpna 1984


 

Poselství z Medžugorje, 11. srpna 1984 [O]

Drahé děti ! Modlete se, protože satan si i nadále přeje zmařit moje plány. Modlete se srdcem a v modlitbě odevzdejte Ježíšovi samy sebe!
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`