Poselství z Medžugorje, 14. srpna 1984


 

Poselství z Medžugorje, 14. srpna 1984 [O]

Toto zjevení bylo nečekané. Ivan se modlil ve svém domě, potom se začal připravovat k odchodu do kostela na večerní bohoslužbu. Znenadání se mu zjevila Panna Maria a řekla, aby lidem předal následující vzkaz:
Chtěla bych, aby se lidé v těchto dnech modlili se mnou. A to co nejvíce! Aby se každou středu a pátek přísně postili; aby se modlili každý den alespoň růženec: radostná, bolestná a slavná tajemství...
Panna Maria žádala, aby lidé tento vzkaz přijali s pevnou vůlí. Zvláště o to prosila farníky a věřící z okolních míst.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`