Poselství z Medžugorje, 14. ledna 1985


 

Poselství z Medžugorje, 14. ledna 1985 [O]

Vzkaz sdělený prostřednictvím Vicky:
Drahé moje děti! Satan je tak silný a přeje si všemi silami překážet mým plánům, které jsem s vámi začala. Vy se modlete, jenom modlete, a neustávejte ani na jediný okamžik. A já budu prosit svého Syna, aby se uskutečnily všechny moje plány, které jsem začala. Buďte trpěliví a vytrvalí v modlitbách! Nedopusťte, aby vás satan zbavil odvahy. On silně působí ve světě. Buďte opatrní!
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`