Poselství z Medžugorje, 25. června 1985 - čtvrté výročí


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 1985 [O] - čtvrté výročí

Vyzývám vás, abyste volali všechny k modlitbě růžence. Růžencem překonáte všechny těžkosti, které chce satan nyní způsobit Církvi katolické: Modlete se růženec, všichni kněží! Věnujte čas růženci!
Toto řekla Panna Maria na dotaz Marije Pavlovićové, co chce vzkázat kněžím.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`