Poselství z Medžugorje, 27. února 1986


 

Poselství z Medžugorje, 27. února 1986 [O]

Drahé děti ! Prožívejte v pokoře vzkazy, které vám dávám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`