Poselství z Medžugorje, 25. října 1991


 

Poselství z Medžugorje, 25. října 1991 [O]

Drahé děti ! Modlete se, modlete se, modlete se!
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`