Poselství z Medžugorje, 25. června 1992 - jedenácté výročí


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 1992 [O] - jedenácté výročí

Drahé děti ! Dnes jsem šťastná, přestože v mém srdci je ještě trocha smutku po všech těch, kteří se vydali touto cestou a pak ji opustili. Jsem zde přítomna proto, abych vás vedla novou cestou, cestou spásy. Proto vás den po dni volám k obrácení. Protože když se nemodlíte, nemůžete říci, že se obracíte. Modlím se za vás a přimlouvám se za mír před Bohem: nejdříve ve vašich srdcích, a potom i kolem vás; ať Bůh je vaším mírem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
(Panna Maria dala při této příležitosti své zvláštní požehnání.)
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`