Poselství z Medžugorje, 25. června 1996 - patnácté výročí


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 1996 [O] - patnácté výročí

Drahé děti ! Dnes vám děkuji za všechny vaše oběti, které jste mi přinesly v těchto dnech. Dítka, vyzývám vás, ať se mi otevřete a ať se rozhodnete pro obrácení. Vaše srdce, dítka, mně ještě nejsou plně otevřena, proto vás znovu vyzývám: otevřte se modlitbě, ať vám v modlitbě Duch svatý pomůže, aby vaše srdce byla z masa a ne z kamene. Dítka, Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu a že jste se rozhodly jít se mnou ke svatosti.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`