Poselství z Medžugorje, 25. října 1999


 

Poselství z Medžugorje, 25. října 1999 [O]

Drahé děti ! Nezapomeňte: toto je čas milosti, proto modlete se, modlete se, modlete se! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`