Medjugorje WebSite - Aktualizace za rok 2004

25. leden 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás vybízím, ať se modlíte. Modlete se, dítka, zvláště za všechny ty, kteří nepoznali Boží lásku. Modlete se, aby se jejich srdce otevřela a přiblížila mému srdci a srdci mého Syna Ježíše, abychom je mohli proměnit v lidi míru a lásky. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. únor 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes, jako nikdy dosud, vás vyzývám, abyste otevřely svá srdce mým poselstvím. Dítka, buďte těmi, kterí přitahují duše k Bohu a ne těmi, kteří je vzdalují. Já jsem s vámi a všechny vás mám ráda zvlaštní láskou. Toto je čas pokání a obracení. Z hlouby svého srdce vás vyzývám, buďte moji celým srdcem a potom uvidíte, že je váš Bůh veliký, protože vám dá hojnost požehnání a míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
18. březen 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Zjevení se uskutečnilo v den narozenin vizionářky Mirjany, jak jí Panna Maria slíbila, a to v areálu komunity Cenacolo (Komunita sestry Elvíry). Tentokrát ve 14 hodin. Panna Maria nám dala následující poselství:
Drahé děti! I dnes, hledíc na vás srdcem plným lásky, chci vám říci, že to, co úporně hledáte, po čem toužíte, dítka moje je tu před vámi. Stačí, abyste očistěným srdcem dali mého Syna na první místo a prohlédnete. Poslechněte mne a dovolte mi, abych vás v tom mateřsky vedla.
25. březen 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás volám, abyste se otevřely modlitbě. Zvláště nyní v tomto milostiplném čase otevřte svá srdce, dítka, a projevte svoji lásku Ukřižovanému. Jenom tak naleznete mír a modlitba poteče z vašeho srdce světem. Buďte příkladem, dítka, a podnětem k dobru. Já jsem vám blízko a mám vás všechny ráda. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
27. březen 2004 /  Sekce: Zjevení v Medžugorje - Kategorie: Dokumenty sekcí
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
"My biskupové, po tříletém komisním studiu přijímáme Medžugorje jako svaté místo, jako svatyni. To znamená, že nemáme nic proti, když někdo uctívá Matku Boží v souladu s učením a vírou církve... proto to přenecháváme k dalšímu studiu. Církev nespěchá."

Jeho Eminence Kardinál Dr. Franjo Kuharić, zagrebský arcibiskup

(Hlas Koncilu, 15. srpna 1993)

4. duben 2004 /  Sekce: Zjevení v Medžugorje - Kategorie: Dokumenty sekcí
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Zjevení Panny Marie dnes

24. června 1981, zhruba okolo šesté večer, šest mladých lidí z Medžugorské farnosti: Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic a Milka Pavlovic, viděli na kopci Crnica (na místě zvaném Podbrdo) zjevení, bílou postavu s dítětem v náručí. Překvapení a vylekaní se k ní nepřiblížili.

25. duben 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás vyzývám, abyste ještě silněji žily moje poselství v pokoře a lásce, aby vás Duch svatý naplnil svojí milostí a silou. Jenom tak budete svědky míru a odpouštění. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. květen 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás povzbuzuji, abyste se zasvětily mému Srdci a Srdci mého Syna Ježíše. Jenom tak budete každý den více moji a budete stále více povzbuzovat jedni druhé ke svatosti. Tak bude radost vládnout ve vašich srdcích a budete nositeli míru a lásky. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
11. červen 2004 , 12:27 /  Sekce: Novéna ke Královně Míru - Kategorie: Dokumenty sekcí / Autor: Marek Gayer
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Devítidenní pobožnost ke Královně Míru

Medžugorje
1981 - 2011

Co darovat Panně Marii k 30. výročí jejích zjevení?

Co bychom mohli darovat Panně Marii k výročí jejích zjevení? To je otázka, kterou si kladou mnozí poutníci.

A my na ni odpovídáme otázkou: Což by nebylo nejmilejším darem Panně Marii, kdyby lidé začali skutečně žít Její poselství?

Ústřední nití Mariiných poselství rozhodně je výzva k míru a usmíření, ale stejně tak často Panna Maria v poselstvích vyhlašuje, že k míru a usmíření dojdeme jedině modlitbou. Proto je neúnavná ve svých výzvách k modlitbě, abychom obnovovali modlitbu, dokud se nám nestane radostí, abychom se modlili srdcem...

12. červen 2004 /  Sekce: Novéna ke Královně Míru - Kategorie: Dokumenty sekcí / Autor: © Information Centre "Mir" Medjugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
14. červen 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Dokumenty sekcí
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
V Medžugorji (25 km od Mostaru v Hercegovině) již dlouhou dobu šest důvěryhodných svědků pod přísahou skálopevně tvrdí, že se jim počínaje dnem 24. 6. 1981 dodnes téměř každodenně zjevuje blahoslavená Panna Maria, jak tady lid s láskou říká - Gospa.
25. červen 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes je v mém srdci radost. Chci vám poděkovat, že činíte můj plán uskutečnitelným. Každý z vás je důležitý, proto, dítka, modlete se a radujte se se mnou kvůli každému srdci, které se obrátilo a stalo se prostředkem míru ve světě. Modlitební skupiny jsou silné a mohu na nich vidět, dítka, že Duch Svatý působí ve světě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. červen 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Ivanka
Zjevení trvalo 9 minut a Ivanka je prožila ve svém rodinném domě. Zjevení se účastnila pouze Ivančina rodina, manžel a tři děti. Panna Maria dala následující poselství:
Drahé děti! Modlete se za ty rodiny, které nepoznaly lásku mého Syna. Přijměte mé mateřské požehnání.
Panna Maria byla radostná a obšírně Ivance vyprávěla o svém životě.
25. červenec 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Znovu vás vybízím: buďte otevření mým poselstvím. Chci vás, dítka, všechny přiblížit svému Synu Ježíši. Proto se modlete a postěte. Zvláště vás vybízím, abyste se modlili na moje úmysly, abych vás tak mohla odevzdat svému Synu Ježíšovi, aby On proměnil a otevřel vaše srdce lásce. Až budete mít lásku v srdci, bude ve vás vládnout mír. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. srpen 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Volám vás všechny k obrácení srdce. Rozhodněte se, jako v prvních dnech mého příchodu sem, k úplné proměně svého života. Tak budete, dítka, mít sílu kleknout a před Bohem otevřít své srdce. Bůh uslyší vaše modlitby a vyslyší je. Já se před Bohem přimlouvám za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. září 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Volám vás i dnes, abyste byly láskou tam, kde je nenávist a pokrmem tam, kde je hlad. Otevřete, dítka, svá srdce a vaše ruce ať jsou vztažené a štědré, aby tak každé stvoření skrze vás děkovalo Bohu Stvořiteli. Modlete se, dítka, a otevřete srdce Boží lásce, a to nemůžete, když se nemodlíte. Proto modlete se, modlete se, modlete se. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. říjen 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Toto je čas milosti pro rodinu a proto vás vyzývám: obnovte modlitbu. V srdci vaší rodiny ať bude Ježíš. Učte se v modlitbě milovat vše co je svaté. Následujte životy svatých, aby vám tak oni byli podnětem a učiteli na cestě svatosti. Ať se každá rodina stane svědkem lásky v tomto světě bez modlitby a míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. listopad 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! V tomto čase vás všechny volám, abyste se modlily na moje úmysly. Zvláště se, dítka, modlete za ty, kteří ještě nepoznaly lásku Boží a nehledají Boha Spasitele. Buďte vy, dítka, moje vztažené ruce a svým příkladem je přibližte mému Srdci a Srdci mého Syna. Bůh vám to vynahradí milostmi a veškerým požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
2. prosinec 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana

2. prosince 2004 se v obřím stanu komunity Cenacolo uskutečnilo setkání na kterém se zúčastnění členové komunit žijících v Medžugorji a poutníci připravovali modlitbou růžence a písněmi na chvíli zjevení pro Mirjanu.

Mirjana přišla provázená svými rodinnými příslušníky. Zjevení trvalo asi 6 minut. Panna Maria dala poselství:

"Drahé děti, já vás potřebuji a potřebuji vaši pomoc. Usmiřte se samy se sebou, s Bohem a s bližními. Tak mi pomozte. Obracejte nevěřící. Stírejte slzy z mé tváře."
25. prosinec 2004 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! S velikou radostí vám i dnes přináším v náručí svého Syna Ježíše, který vám žehná a volá vás k míru. Modlete se, dítka, a buďte statečnými svědky radostné zvěsti v každé situaci. Jenom tak vám Bůh požehná a dá vám vše co od něj s vírou žádáte. Já jsem s vámi tak dlouho dokud mi Nejvyšší dovolí. Přimlouvám se s velikou láskou za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`