Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc duben, 2005

5. duben 2005 /  Sekce: Zjevení v Medžugorje - Kategorie: Dokumenty sekcí
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Od začátku zjevení v červnu 1981 se Medžugorje (Bosna a Herzegovina, bývalá země Jugoslávie v jižní Evropě, viz mapa) stalo významným zdrojem Boží milosti a povzbuzení víry pro milióny lidí a tisíce modlitebních skupin. Mnoho lidé na tomto místě zažívají Boží blízkost ve svých srdcích a často získávají motivaci k vedení hodnotného života. Života založeného na otevřeném srdci, s láskou pro Boha a lidi k životu modlitby a společenství s Bohem. Modlitby, změněné životy a humanitární aktivity a projekty ovlivněné Medžugorjem, bezpochyby pomáhají vytvořit z tohoto světa lepší místo. Možná více, než bychom čekali.

25. duben 2005 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste obnovily modlitbu ve svých rodinách. Modlitbou a četbou Písma svatého ať vstoupí do vašich rodin Duch Svatý, který vás obnoví. Tak se vy stanete učiteli věrouky ve své rodině. Modlitbou a vaší láskou se svět vydá na lepší cestu a láska zavládne světem.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`