Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc září, 2005

15. září 2005 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery / Autor: Marek Gayer
St. James Church

Photographs taken during the Nativity of the Blessed Virgin Mary and Solemnity of the Exaltation of the Holy Cross.

25. září 2005 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! V lásce vás vybízím: obraťte se, i když jste daleko od mého srdce. Nezapomeňte: Já jsem vaše matka a cítím bolest nad každým, kdo je daleko od mého srdce, ale nenechávám vás samotné. Věřím, že můžete opustit cestu hříchu a rozhodnout se pro svatost. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
26. září 2005 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery, Youth Festival 'Mladifest', Medjugorje
International Youth Festival at the Exterior Altar

Photos from the International Youth Festival in Medjugorje, 2004 and 2005.

18. září 2005 , Aktualizováno 10. říjen 2006 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Interview, Medžugorje v Církvi, Církevní pastýři
Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano
Bishop Hnilica with the Pope John Paul II

Úvod

Toto interviuw připravila Marie Czernin pro německý katolický měsíčník PUR. Zveřejněno bylo v prosinci 2004. Tento časopis dostávají všichni biskupové Německa. Vydává ho dvojice novinářů - dvojčata Bernhard a Martin Mullerovi. Jsou hluboce oddáni fatimským zjevením odkud pramení i idea vydávat tento měsíčník.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`