Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc listopad, 2005

25. listopad 2005 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás vyzývám, modlete se, modlete se, modlete se dokud se vám modlitba nestane životem. Dítka, v této době prosím zvláštním způsobem před Bohem, aby vám daroval dar víry. Jenom ve víře odhalíte radost daru života, který vám Bůh daroval. Vaše srdce bude radostné myslíc na věčnost. Já jsem s vámi a miluji vás něžnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`