Medjugorje WebSite - Aktualizace za rok 2008

1. leden 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Downloadable
Video Mirjana Apparition 12 2007
2. leden 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Já vás mám ráda celou silou svého srdce a dávám se vám. Jako matka bojuje za svoje děti, já se modlím a a bojuji za vás. Od vás žádám, abyste se nebály otevřít, abyste se srdcem mohli milovat a dávat se druhým. Čím více to budete srdcem dělat, tím více budete přijímat a lépe budete rozumět mému Synu a jeho darování se vám. Skrze lásku mého Syna a mne ať vás všichni poznají. Děkuji vám.
Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty. Žádala modlitbu a půst za naše pastýře.
1. leden 2008 , Aktualizováno 4. leden 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Christmas New Year Medjugorje 2008

Na oslavu vánoce se farníci připravovali devíti dny ve kterých se pravidelně ve 14 hodin scházeli na modlitbu růžence na Podbrdu a od 17 hodin byla příležitost ke svaté zpovědi. Protože se mnozí věřící chtějí vyzpovídat ve vánočním období právě v Medžugorji mnozí františkáni z Bosny-Hercegoviny přijížděli do Medžugorje na výpomoc. Zpovídali také mnozí kněží poutníci. Každé ráno v šest hodin byla slavena jitřní mše při které byl farní kostel plně obsazený.

12. leden 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Interview
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Mark Miravalle

Prof. dr. Mark Miravalle, profesor teologie a mariologie na Františkánské univerzitě Steubenville (USA) je trvalý jáhen, ženatý, otec osmy dětí. Brzy po začátku zjevení, když pracoval na svém doktorátu v Římě přijel do Medžugorje, aby prozkoumal události.

12. leden 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Medjugorje Anto Bandov

Marijana Zovko is a Croatian Christian music singer who lives in Laupheim, Germany.

19. leden 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Video Gospa Medjugorje

Foto: Anto Bandov

Music: If I could touch you" by Daniella Sisgoreo-Morsan

25. leden 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! S postním obdobím se přibližujete času milosti. Vaše srdce je jako zoraná země a je připravené přijmout plod, který vzroste v dobro. Vy, dítka, máte svobodu vybrat si dobro nebo zlo. Proto vás vyzývám, modlete se a postěte. Zasaďte radost a plod radosti ve vašich srdcích poroste pro vaše dobro a druzí ho uvidí a přijmou skrze váš život. Zřekněte se hříchu a vyberte si život věčný. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým Synem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
27. leden 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures, Downloadable
Immaculate Mary

Video accompanied with the song Immaculate Mary, written in Medjugorje and performed by Pio Patrick from, where you can find more informations and lyrics of the song.

You can also freely download or listen to the song Immaculate Mary.

27. leden 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Marian Apparitions, Music with pictures
Video Croats in Lourdes, France

Croats in Lourdes/France (Hrvati u Lurdu (Lourdes)/Francuska)

Music: Luka Balvan, "Andjeli ti pjevaju" (The angels sing to you).

Foto: Anto B.

2. únor 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, já jsem s vámi. Jako matka vás shromažďuji, protože chci vymazat z vašich srdcí to, co teď vidím. Přijměte lásku mého Syna a vymažte ze srdce strach, bolest, trápení a zklamání. Vás jsem vyvolila zvláštním způsobem, abyste byly světlem lásky mého Syna. Děkuji vám.
3. únor 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

A video of England’s National Shrine of Our Lady in Walsingham with a soundtrack called “Mary’s Garden” by Paul Lisney. Links: imagesofheaven.org/Index/Lisney.html and www.mirmedjugorje.org

10. únor 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

A video of an ancient Shrine of Our Lady in the North-West of England called ‘Ladyewell’a place of pilgrimage for many centuries, with 2 songs by Paul Lisney, the ‘Hail Mary’ and ‘from our mother’. Links: imagesofheaven.org/Index/Lisney.html and www.mirmedjugorje.org

17. únor 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

A walk through the lives of Jesus & Mary with pictures of Orthodox and Coptic Icons and the song Kyrie Eleison (Lord have Mercy) by Paul Lisney. Links: imagesofheaven.org/Index/Lisney.html and www.mirmedjugorje.org

23. únor 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Medjugorje Music 2

More of the beautiful music played in St James Church, Medjugorje.

24. únor 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Seed

A video using pictures from the TV series Jesus of Nazareth and a new song called "The Seed" by Paul Lisney. The video is a reflection on the sorrows of Mary. For more of Paul's songs see: imagesofheaven.org/Index/Lisney.html.

24. únor 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Downloadable

Pictures of Mother Teresa in her work for the poor and a beautiful song called ‘Real Love’ by Peter Mason which sums up her life of self giving & sacrifice. A timely reflection for lent perhaps. Links: www.itrustjesus.com where songs can be downloaded etc and also www.mirmedjugorje.org

25. únor 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás znovu vybízím k modlitbě a odříkání. Ať je váš den propleten malými, vroucími modlitbami za všechny ty, kteří nepoznali Boží lásku. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
2. březen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Zjevení se jako již řadu měsíců uskutečnilo v hale komunity Cenacolo krátce po 9. hodině dopolední za účasti velkého množství věřících. Panna Maria dala následující poselství:
Drahé děti! Prosím vás, abyste zvláště v tomto svatopostním čase odpověděly na Boží dobrotu, protože On vás vyvolil a mne poslal mezi vás. Očistěte se od hříchu a v Ježíšovi, mém Synu, poznejte smírnou oběť za hříchy celého světa. Ať On je smyslem vašeho života. Ať váš život je službou božské lásce mého Syna. Děkuji vám, děti moje!
Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty. Znovu nás vyzvala, abychom se modlili za naše pastýře.
2. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Downloadable / Autor: Steve

A series of artworks depicting scenes from the book of Exodus with a beautiful soundtrack by a Messianic Jewish band called Katuv. See www.mirmedjugorje.org and www.katuvmusic.com

8. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana Apparition March 2008

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 2. March 2008

9. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve
Send Me Dream

A series of Christian artworks by Elizabeth Wang with a brilliant soundtrack by Paul Lisney called Send me a dream. See imagesofheaven.org/Index/Lisney.html and www.mirmedjugorje.org

16. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

Video of our aid convoys to Bosnia (including Medjugorje) during the war (1993) and the song Angels by Tami Leah and Anna see www.mirmedjugorje.org and www.itrustjesus.com

18. březen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla denní zjevení od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Při posledním denním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou do roka a to 18. 3. Tak tomu je až doposud.

Několik tisíc poutníků se shromáždilo na modlitbu růžence v komunitě „Cenacolo“. Zjevení začalo ve 14.01 a trvalo do 14.08 hod.

Mirjana řekla: Nikdy jsem neviděla, aby se k nám Panna Maria takto obrátila. Napřáhla k nám ruce a s takto vztaženýma rukama řekla:
Drahé děti, dnes k vám vztahuji svoje ruce. Nebojte se je přijmout. Chtějí vám dát lásku, mír a pomoci vám ve spasení. A proto, děti moje, přijměte je. Naplníte moje srdce štěstím a já vás povedu ke svatosti. Cesta, kterou vás já vedu je těžká, plná zkoušek a pádů. Já budu s vámi a moje ruce vás budou držet. Buďte vytrvalí, abychom se na konci cesty všichni společně v radosti a lásce mohli držet za ruce mého Syna. Pojďte se mnou, nebojte se. Děkuji vám.
23. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

A video of the Schoenstatt shrine in Manchester UK with the song 'sanctuary' by Paul Lisney see www.mirmedjugorje.org and imagesofheaven.org/Index/Lisney.html

25. březen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! Vyzývám vás, abyste pracovaly na osobním obrácení. Ještě jste daleko od setkání s Bohem ve svém srdci. Proto travte co nejvíce času v modlitbě a klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní ať On vás mění a vloží do vašich srdcí živou víru a touhu po věčném životě. Vše je pomíjivé, dítka, jenom Bůh je nepomíjivý. S vámi jsem a povzbuzuji vás s láskou. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
29. březen 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje, Medžugorje v Církvi
Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano
Competence Puljic

Ve "Večerním listu" z 21. března 2008 uveřejnil Ivan Tolj rozhovor s kardinálem Vinkem Puljićem, sarajevským arcibiskupem.

Otázka: Nedávno publikované interview státního tajemníka Svaté Stolice, kardinála Tarcisia Bertonela, že události v Medžugorji je třeba znovu prozkoumat, vyvolal mnoho dohadů. Uvažovala Biskupská konference Bosny Hercegoviny o této otázce a bude Medžugorje skutečně znovu pod církevním dohledem?

Kardinál Puljić odpověděl takto:
„Naše Biskupská konference o tom neuvažovala, protože fenomén Medžugorje přesahuje naše kompetence. V okamžiku, kdy Svatý Stolec vynese rozhodnutí a zadá to jako úkol pak budeme uvažovat co máme dělat.

Proto jsou dohady bezpředmětné, dokud nepřijdou konkrétní pokyny, že je zapotřebí pastorační sledování medžugorského fenoménu, to je rozhodnutí BK pro práci Komise. To by pro nás nebylo ničím novým, ale jen provedení prvního rozhodnutí Biskupské komise o fenoménu Medžugorje.“

29. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

Pics of St (Padre) Pio and a song/poem called The Priest by Paul Lisney see imagesofheaven.org/Index/Lisney.html and www.mirmedjugorje.org

2. duben 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, i dnes zatímco jsem s vámi ve veliké lásce Boží, chci se vás zeptat: Jste i vy se mnou? Je vaše srdce otevřené pro mne? Dovolujete, abych je já svojí láskou očistila a připravila pro svého Syna? Děti moje, jste vyvolení, protože ve vaší době se veliká Boží milost spustila na zemi. Neváhejte ji přijmout. Děkuji vám.
Panna Maria požehnala všem přítomným a stejně tak i všechny náboženské předměty. Když odcházela zůstala po ní v modři překrásná, teplá zář.
7. duben 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

Pics of walsingham’s new parish church and a song called The Secret by Paul Lisney see imagesofheaven.org/Index/Lisney.html and www.mirmedjugorje.org

14. duben 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

Pictures from the Holy Land & Eucharist and a song by Peter Mason called be still. See www.itrustjesus.com and www.mirmedjugorje.org

21. duben 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

Pics of the life of Jesus courtesy Jesus MAFA and a song by Peter Mason called Message of Love see www.itrustjesus.com for music and our site www.mirmedjugorje.org

25. duben 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! I dnes vás všechny vyzývám, abyste rostly v Boží lásce jako květ, který pocítí teplé paprsky jara. Tak i vy, dítka, vzrůstejte v Boží lásce a noste ji všem těm, kteří jsou daleko od Boha. Hledejte Boží vůli a čiňte dobro těm, které vám Bůh dal na vaši cestu a buďte světlem a radostí.Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
2. květen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Z Boží vůle jsem zde s vámi na tomto místě. Přeji si, abyste mi otevřely svoje srdce a abyste mne přijaly jako matku. Já vás svojí láskou naučím prostotě života a bohatství milosrdenství, a povedu vás ke svému Synu. Cesta k Němu může být těžká a bolestná, ale nebojte se, já budu s vámi. Moje ruce vás budou držet až do konce, do věčné radosti a proto nebojte se mi otevřít. Děkuji vám.
Během zjevení nebyla Panna Maria ani veselá ani smutná. Byla normálně klidná. Panna Maria ještě dodala:
Modlete se za kněze. Můj Syn vám je daroval.
4. květen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Downloadable / Autor: Steve

Immaculate Mary pics of Walsingham , the UK national shrine of our Lady and a song by Paul Lisney called Immaculate Mary see imagesofheaven.org/Index/Lisney.html for music and our site www.mirmedjugorje.org

11. květen 2008 / Autor: Steve

Pics of CSI's slave redemption missions and other work in Sudan and a soundrack by Peter Mason called "Our Father" see www.itrustjesus.com for music and also visit www.mirmedjugorje.org

24. květen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana April 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. April 2008

24. květen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana May 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. May 2008

24. květen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

Pics from scenes of the old testament by chinese artsit He Qi and music by katuv see www.katuvmusic.com and www.heqigallery.com, also visit www.mirmedjugorje.org

25. květen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! V tomto milostiplném čase, kdy mi Bůh dovolil, abych byla s vámi, vás, dítka, znovu vybízím k obrácení. Pracujte na spasení světa zvláštním způsobem dokud jsem s vámi. Bůh je milosrdný a dává zvláštní milosti, a proto je žádejte skrze modlitbu. Já jsem s vámi a nenechávám vás samy. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
1. červen 2008 / Autor: Steve

A video of pictures from Sudan, of slave redemption missions of ChristianSolidarity International with a soundtrack by Paul Lisney called 'your Holy face, see imagesofheaven.org/Index/Lisney.html. See also: www.mirmedjugorje.org

2. červen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Já jsem z milosti Boží s vámi, abych vás učinila velikými, velikými ve víře a lásce, vás všechny. Vás, jejichž srdce hřích a vina učinily tvrdým jako kámen*, ale vás zbožné duše chci ozářit novým světlem. Modlete se, aby moje prosba vešla do otevřených srdcí. Aby je mohla osvítit silou víry a otevřít cesty lásky a naděje. Buďte vytrvalí. Já budu s vámi.
* Když toto Panna Maria říkala dívala se na přítomné lidi na které se to vztahuje s bolestí ve tváři a se slzami v očích.
Požehnala všem přítomným a též všechny náboženské předměty.
7. červen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana June 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. June 2008

7. červen 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje

15. června zahajujeme novénu, tedy devítidenní modlitební i postní přípravu na oslavy 27. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji. Modlitební texty vhodné pro dny této novény najdete v sekci Modlitby, písně.
V Medžugorji se farníci budou každý den novény scházet v 16 hodin na Podbrdo na společnou modlitbu Růžence na poděkování za všechny milosti, které za 27 roků přijala farnost a celý svět.

Zobrazit více

9. červen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Spirituality
Jesus Lover Soul Darlene Zschech

A beautiful song Jesus Lover of My Soul by Darlene Zschech with music video and lyrics.

25. červen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! I dnes vás s velikou radostí ve svém srdci vybízím, abyste mne následovaly a poslouchaly moje poselství. Buďte radostnými nositeli míru a lásky v tomto nepokojném světě. Já jsem s vámi a všem vám žehnám s mým Synem Ježíšem, Králem míru. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
29. červen 2008 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery / Autor: Marek Gayer
Descript

Photos of one of the Medjugorje visionaries, Vicka Ivankovic-Mijatovic during her short discourse to pilgrims before the house of her parents.

29. červen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages
Peace March Past

This video contains scenes of one of past peace march procession led by Fr. Slavko in ninetees, as well with scenes of damage caused by war in Bosnia and Herzegovina.

29. červen 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
27th Anniversary Our Lady Apparitions

Dvacáté sedmé výročí mariánskách zjevení v Medžugorji je slavnostně oslaveno v duchu vděčnosti za všechny přijaté milosti.

2. červenec 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Mateřskou láskou vás chci povzbudit k lásce k bližnímu. Ať můj Syn je zdrojem té lásky. On, který mohl všechno silou si zvolil lásku a dal vám příklad. I dnes vám Bůh skrze mne projevuje nesmírnou dobrotu, a vy, děti moje, máte povinnost na ni odpovědět. Se stejnou dobrotou a velkodušností postupujte s dušemi se kterými se setkáváte. Ať je vaše láska obrací. Tím způsobem můj Syn a jeho láska ve vás vstanou z mrtvých. Děkuji vám.
Panna Maria dodala: "Vaši pastýři potřebují být ve vašich srdcích a vašich modlitbách."
2. červenec 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Testimonies
Maria Vallejo Nagera

The Spanish famous author Maria Vallejo-Nagera speaks about her conversion at Medjugorje.

6. červenec 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures
Doris Dragovic Medugorje

Song "Medugorje" of Croatian singer Doris Dragovic, including lyrics in Croatian and English language.

4. červen 2008 , Aktualizováno 13. červenec 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština
International Youth Festival Mladifest 2008

Tématem letošního festivalu mladých je „Přijmete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mými svědky.“ - Sk 1,8

13. červenec 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Medjugorje Voice Peace

Beautiful Music Video capturing the Spirit of Medugorje. The sound track Medjugorje-'The Voice of Peace' is used on a TV Documentary on Medugorje called MEDUGORJE COME AND SEE.

25. červenec 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! V tomto čase, kdy myslíte na tělesný odpočinek, vás já vybízím k obrácení. Modlete se a pracujte tak, aby vaše srdce toužilo po Bohu Stvořiteli, který je pravý odpočinek vaší duše a vašeho těla. At On vám odhalí svoji tvář a at vám On dá svůj mír. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
20. červenec 2008 , Aktualizováno 29. červenec 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Andrea Bocelli Concert Medjugorje

Andrea Bocelli, jeden z největších tenorů současnosti v Medžugorji uspořádá koncert 7. srpna v 21 hod., v doprovodu Českého národního symfonického orchestru. S Bocellim vystoupí sopranistka Paola Sanguinetti a smíšený sbor HNK Split.

Tento koncert media ohlašují jako jednu z nejvýznamnějších kulturních událostí roku v Bosně-Hercegovině.

2. srpen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! V mém příchodu k vám, tady mezi vás, se odráží velikost Boží a otevírá se cesta s Bohem k věčnému slovu. Nemějte pocit, že jste slabí, sami a opuštění. S vírou, modlitbou a láskou vystupte na horu spásy. Mše, nejvyšší a nejsilnější čin vaší modlitby, ať je centrem vašeho duchovního života. Věřte a milujte, děti moje. V tom vám pomohou i ti, které můj Syn vybral a povolal. Jak vám, tak i jim, zvláště dávám své mateřské požehnání. Děkuji vám.
2. srpen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Paranormal phenomena / Autor: Paranormal TV
Miracles Medjugorje Paranormal Tv

This video contains some photos of events, that seemingly have supernatural character. Further, Timothy Klauck, former U.S. Army Intelligence Officer, speaks about his opinion on miraculous or supernatural happenings in Medjugorje. He also speaks about an incident with aircraft bombers, that he saw near Medjugorje. He became convinced that Medjugorje during the Bosnian war in ninetees became relatively untouched, because of divine intervention.

7. srpen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana August 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. August 2008

10. srpen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Visionaries, Testimonies
Vicka Testimony 2008

Testimony of Vicka in Medjugorje

16. srpen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Testimonies, Interviews
Donald Callaway

Note: The book that Don Calloway speaks about is: "The Queen of Peace Visits Medjugorje", about the apparition site Medjugorje in Bosnia-Hercegovina, by Father Joseph A. Pelletier

24. srpen 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Medjugorje Mladifest Festival 2008

V Medžugorji se od 1. do 6. srpna 2008 konalo Devatenácté mezinárodní modlitební setkání mládeže pod názvem „Přijmete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mými svědky“.

Program byl zahájen v pátek 1. srpna v 18 hodin modlitbou růžence v různých jazycích. Ráz zahájení Festivalu vtiskla úvodní řeč medžugorského faráře fra Petra Vlašiće po které následovaly zdravice mladých mladým z 60 zemí všech kontinentů. Mši svatou vedl hercegovinský františkánský provinciál dr. fra Ivan Sesar za koncelebrace více než 300 kněží.

24. srpen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Charity
Mother Theresa

Externally you see just bread, but it is Jesus, externally you see just the poor person, but it is Jesus, difficult to explain it is a mystery of love. It is one of thinks that human mind cannot reach, but you have to bend, it is him we receive and . Our Love of christ is in action is serve him and poor.

25. srpen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! I dnes vás volám k osobnímu obrácení. Vy buďte těmi, kteří se budou obracet a svým životem svědčit, milovat, odpouštět a přinášet radost Vzkříšeného v tomto světě, kde můj Syn zemřel a kde lidé necítí potřebu, aby Ho hledali a svým životem objevovali. Vy se klanějte a ať vaše naděje bude nadějí těm srdcím, která nemají Ježíše. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
30. srpen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Paddy Kelly, Paddy Kelly, Song lyrics included
John Paul Mary at Medjugorje
30. srpen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Paddy Kelly, Testimonies, Festival Mladifest
John Paul Mary at Medjugorje

Brother John Paul Mary (Paddy Kelly) member of the famous Irish music group The Kelly Family was on Monday, August 4 in Medjugorje for the first time on the Mladifest (Festival of Youth in Medjugorje) since its entering the monastery of the community of the Saint John in France as a monk. He was standing there before a large crowd telling about his life with God.

30. srpen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Paddy Kelly, Song lyrics included / Autor: Zimra
John Paul Mary performing at Medjugorje
2. září 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Dnes vás shromážděné kolem sebe, mateřským srdcem vyzývám k lásce k bližnímu. Děti moje, zastavte se. Dívejte se v očích bratra svého na Ježíše, mého Syna. Jestli vidíte radost, radujte se s ním. Jestli je bolest v očích tvého bratra, svojí vlídností a dobrotou ji zažeňte, protože bez lásky jste ztracení. Láska jediná je činorodá a koná zázraky. Láska vám dá jednotu v mém Synu a vítězství mého Srdce. Proto, děti moje, milujte.
Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty a ještě jednou vyzvala k modlitbě za naše pastýře.
7. září 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Paddy Kelly, Song lyrics included
Kelly Family Video Clips

We had an opportunity to hear a testimony and a song of John Paul Mary (ex. Paddy Kelly) in Medjugorje. The Kelly Family music group, namely in nineties, had spread with some of their songs and videos seeds of love, sentiment, sweetness, tenderness and (therefore) also spirituality to many, especially young girls and women. Their typical music style, videos and also appearance was something quite special to see in comparison with another pop-production. Here is a selection of old Kelly Family videos from YouTube, which has beautiful and spiritual content.

12. září 2008 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery / Autor: Marek Gayer
Descript
13. září 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana September 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. September 2008

20. září 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Vizionáři, Ivan Dragicevic
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Ivan Dragicevic Medjugorje

V úterý 16. září 2008, byla v katedrále sv. Stěpána ve Vídni organizována modlitba za mír, a před několika tisíci lidí promluvil i vizionář Ivan Dragićević.

Katedrála byla přeplněná věřícími z různých modlitebních skupin a hnutí. Setkali se pod heslem „Poselství pro tebe“. Nerušený průběh událostí zajišťovali maltézští rytíři. Maltézská mládež byla zapojena i do příprav. Pod vedením Mag. Oktaviana Eiselsberga byla organizace dokonalá.

20. září 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Interview, Medžugorští kněží / Autor: Dr. Fr. Ivan Sesar
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Dr. Fr. Ivan Sesar

pro Večerní list 14. 9. 2008 připravil Žarko Ivković

V těchto dnech se objevila senzační zpráva, že Vatikán se začal zabývat medžugorským fenoménem a že ho i sám papež klasifikoval jako podvod. Na pozadí této, ve skutečnosti falešné informace, byl případ fra Tomislava Vlašiće, kterého prý Vatikán trestal za „šíření pochybných nauk, manipulace svědomím, pochybný mysticizmus, neposlušnost a též přestupky contra sextum” (nesesmilníš). A když je řeč o tomto knězi, který působil v Medžugorji je znovu zpochybněna i pravost tamních mariánských zjevení.

Co o tom říká dr. fra Ivan Sesar, provinciál hercegovinské františkánské provincie a bývalý medžugorský farář?
21. září 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures / Autor: Zimra
Marian Apparitions in Medjugorje

Marian apparitions in Medjugorje
Marienerscheinungen in Medjugorje

25. září 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! Ať váš život bude znovu rozhodnutím pro mír. Buďte radostnými nositeli míru a nezapomínejte, že žijete v milostiplném čase, ve kterém vám Bůh skrze moji přítomnost dává veliké milosti. Neuzavírejte se, dítka, ale využijte tento čas, a žádejte dar míru a lásky pro svůj život, abyste se stali svědky ostatním. Žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
28. září 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Paranormal phenomena
Video Near Death Experiences - Guardian Angels

A child's Near Death Experience with encounter with an guardian angel.

2. říjen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Opět vás vyzývám k víře. Moje mateřské srdce si přeje vaše srdce otevřené, aby mu mohlo říci: Věř! Děti moje, víra je to jediné co vám v životních zkouškách dá sílu. Ona vám obnoví duši a otevře cesty naděje. Já jsem s vámi. Shromažďuji vás kolem sebe, protože vám chci pomoci, abyste vy pomohly svým bližním v odhalování víry, jediné životní radosti a štěstí. Děkuji vám.
Panna Maria požehnala všem přítomným a požehnala všechny náboženské předměty a též nás ještě jednou vyzvala k modlitbě za kněze, zvláště v této současné době.
2. říjen 2008 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Pictures of Angels
Guardian Angel
3. říjen 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Duchovní život
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Walking Alone School Life

Hradišťský Chorvat Jožef Ratković šel pěšky z Zurichu do Medžugorje. Za 42 dnů ušel 1400 km. Tento výkon obětoval za uzdravení své manželky, která trpí sklerózou multiplex.

Já věřím v Boha a věřím, že pomůže. A kromě toho se modlím o mír s Bohem a s lidmi. Mírem pro mne je, když jedni druhým podáme ruce a pozdravíme se. To je základní.“

11. říjen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. October 2008

11. říjen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Testimonies, Festival Mladifest
Fr. Mike Lightner

 

25. říjen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! Zvláštním způsobem vás všechny vybízím, abyste se modlily na moje úmysly, abyste tak svými modlitbami zastavily satanův plán s touto zemí, která je každý den stále dál od Boha a na místo Boha dává sebe a ničí vše co je krásné a dobré v duších každého z vás. Proto, dítka, vyzbrojte se modlitbou a půstem, abyste si tak byli vědomi, jak vás Bůh miluje a plňte Boží vůli. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. říjen 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Interview
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Eduardo Horacio Garcia Bishop Buenos Aires Argentina

Mons. Eduardo Horacio García, pomocný biskup Buenos Aires, byl v Medžugorji se skupinou poutníků z Argentiny začátkem října 2008. Mons. García se narodil v roce 1956 a biskupskou funkcí byl pověřen již před pěti roky. Pouť provázela argentinská Chorvatka Marija Stegnar, která již řadu roků přivádí poutníky do Medžugorje.

25. říjen 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Interview
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Adalbert Rebic Mariological Marian Congress Lourdes

Připravila Vedrana Vidović

Slavnostní mší svatou v lurdské bazilice Posvátného růžence ve svátek Narození Panny Marie, 8. září byl uzavřen 22. mezinárodní mariologicko - mariánský kongres. Mešní slavnosti předsedal kardinál Paul Poupard, zvláštní vyslanec Svatého Otce, který kongresu předsedal.

25. říjen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest
Medjugorje Mladifest Festival of Youth 2008

 

2. listopad 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, dnes vás vyzývám k úplnému sjednocení s Bohem. Vaše tělo je na zemi, ale prosím vás, aby vaše duše co nejčastěji byla v Boží blízkosti. To dosáhnete modlitbou, modlitbou otevřeného srdce. Tím způsobem poděkujete Bohu za nesmírnou dobrotu, kterou vám skrze mne dává a upřímným srdcem přijmete závazek, abyste se stejnou dobrotou jednali s dušemi se kterými se setkáte.
Panna Maria dodala: "Od srdce prosím Boha, aby dal sílu a lásku vašim pastýřům, aby vám v tom pomohli a aby vás vedli."
2. listopad 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Charity
Mary's Meals - Simple Solution to World Hunger

Mary's Meals is an international movement to set up school feeding projects in communities where poverty and hunger prevent children from gaining an education.

8. listopad 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana November 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. November 2008

10. listopad 2008 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery / Autor: Marek Gayer
Descript
15. listopad 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Marian Apparitions, Documentary
Medjugorje Civitavecchia

In the first part, this video is a short played adaptation, with brief informations about Medjugorje apparitions, how Our Lady appears and content of messages and their meanings.

22. listopad 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Gospa Majka Moja

 

25. listopad 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste se v tomto milostiplném čase modlily, aby se malý Ježíš zrodil ve vašem srdci. On, který je mír sám, ať skrze vás daruje mír celému světu. Proto se, dítka, modlete bez ustání za tento rozbouřený svět bez naděje, abyste se vy staly svědky míru pro všechny. Ať naděje teče vašimi srdci jako řeka milosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. listopad 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Foot Poland Medjugorje

Paní Katarina Bednarczyk Sieminska (55) z města Kazimierz Dolny u Lublina přišla do Medžugorje z Polska pěšky. Šla 62 dny, a na cestu se vydala s prázdnýma rukama spoléhajíc se jen na Boží Prozřetelnost. S sebou si vzala jenom kříž, breviář a zeměpisnou mapu. Při této pouti se modlila za mír ve světě a usmíření celého lidstva, které je jednou velikou Boží rodinou. Je vdaná, bezdětná. Manžel je výtvarník, malíř.

2. prosinec 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! V tomto svatém čase radostného očekávání, Bůh vyvolil vás malé, aby uskutečnil svoje veliké záměry. Děti moje, buďte pokorní. Skrze vaši pokoru vytvoří Bůh svojí moudrostí z vašich duší vyvolený domov. Budete ho osvětlovat dobrými skutky a tak se s otevřeným srdcem dočkáte narození mého Syna v celé jeho velkodušné lásce. Děkuji vám, drahé děti.
6. prosinec 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures, Wide screen
In honor of Our Mother

 

14. prosinec 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana December 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. December 2008

21. prosinec 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures
God Loves You

A beautiful Croatian devotional, spiritual song by Maja Štrk, performed by VIS Dujam from Split. Comes with accompanying video slideshow with some beautiful scenes and images related to Medjugorje, Jesus, angels, children and Christmas. Inspirational lyrics in both English and Croatian are provided as well.

25. prosinec 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! Běháte, pracujete, hromadíte, ale bez požehnání. Vy se nemodlíte! Dnes vás vyzývám, abyste se zastavily před jesličkami a meditovaly o Ježíšovi, kterého vám i dnes dávám, aby vám požehnal a pomohl, abyste pochopily, že bez Něho nemáte budoucnost. Proto, dítka, odevzdejte svůj život do Ježíšových rukou, aby On vás vedl a chránil vás od veškerého zla. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. prosinec 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Jakov
Drahé děti! Dnes vás zvláštním způsobem vyzývám, abyste se modlily za mír. Bez Boha nemůžete mít mír ani žít v míru. Proto, dítka, dnes, v tento milostiplný den, otevřete své srdce Králi míru, aby se zrodil ve vás a aby vám udělil svůj mír, a vy buďte nositeli míru v tomto nepokojném světě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
28. prosinec 2008 , Aktualizováno 31. prosinec 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures, Wide screen / Autor: Arturando
Medjugorje 2008 by arturando.it
2. srpen 2008 , Aktualizováno 11. duben 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality
Donna Corri Gibson Divine Mercy Chaplet

Donna Cori Gibson sings Divine Mercy Chaplet.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`