Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc duben, 2011

2. duben 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Mateřskou láskou chci otevřít srdce každému z vás a naučit vás osobnímu sjednocení s Otcem. Abyste to přijaly, musíte pochopit, že jste pro Boha důležití a že vás jednotlivě volá. Musíte pochopit, že je vaše modlitba rozhovor dítěte s Otcem, že je láska cestou, kterou musíte jít, láska k Bohu a k bližnímu vašemu. To je, děti moje, láska, která nemá hranice, to je láska, která vzniká v pravdě a jde do konce. Následujte mne, děti moje, aby i druzí poznávajíc pravdu a lásku ve vás, vás následovali. Děkuji vám!
Panna Maria vyzvala znovu k modlitbě za naše pastýře. Řekla: oni mají zvláštní místo v mém srdci, oni představují mého Syna.
3. duben 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana April 2011
11. duben 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Visionaries, Wide screen
Vicka Meeting Italian Pilgrims
11. duben 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Paolo Brosio E Claudia Koll Canale 5 La Madonna Di Medjugorje
12. duben 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Visionaries, Wide screen, Italian only
Mirjana Incontra Le Guide
16. duben 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Medjugorje Adoration Song Canto Di Adorazione Gesu T Adoriamo
22. duben 2011 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano, Polski
Testimony Kathy Jones

„Byla jsem vychována v New-Yorku, v horlivé luteránské rodině, a vždycky jsem věřila v Boha. Ale v době dospívání jsem odhodila všechno organizované náboženství v domněnce, že to všechno bylo vytvořeno člověkem a ne Bohem. Když jsem se pak provdala za Eddyho a nerada svolila, aby naše děti byly vychovány v katolicismu, řekla jsem mu: „Hlavně nepočítej s tím, že bych se jednoho dne stala katoličkou! Člověk v tom musí být narozen, jinak by musel být blázen, aby to svobodně zvolil.“ Učení církve jsem odmítala v domněnce, že to jsou výplody lidí, kteří nemají lepší práci, než vnášet do lidí pocity viny a ubohosti. Šla-li jsem někdy se svou rodinou do kostela, hluboce jsem se tam nudila.

22. duben 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Angelina
Jesus I Trust In You Angelina
24. duben 2011 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Lord Risen Indeed Alleluia 2011

"Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás."
(Evangelium podle Jana 20,21)

Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům a všem lidem dobré vůle

Šťastné a požehnané velikonoce!

Farář a medžugorští františkáni

Fotografie

25. duben 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! Jako příroda dává nejlepší barvy roku i já vás vyzývám, abyste svým životem svědčily a pomohly druhým, aby se přiblížili mému Neposvrněnému srdci, aby tak plamen lásky k Nejvyššímu vzplanul v jejich srdcích. Já jsem s vámi a neustále se za vás modlím, aby váš život byl odrazem ráje zde na zemi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
28. duben 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Visionaries, Wide screen, Italian only
Mirjana Ai Pellegrini Aprile 2011
30. duben 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Medjugorje Pilgrimages, Wide screen
Messa Italiana Medjugorje Mattino Di Pasqua 2011
30. duben 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages / Autor: Wise84
Medjugorje Message April 25 2011

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`