Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc květen, 2011

2. květen 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Bůh Otec mne posílá, abych vám ukázala cestu spásy, protože On vás, děti moje, chce spasit, a ne odsoudit. Proto vás, já jako matka shromažďuji kolem sebe, protože vám chci svojí mateřskou láskou pomoci, abyste se osvobodily špíny z minulosti a začaly žít znovu a jinak. Volám vás, abyste byli vzkříšení v mém Synu. Při vyznání hříchů se zřekněte všeho toho, co vás vzdalovalo od mého Syna a dělalo váš život prázdným a neúspěšným. Řekněte srdcem „ano“ Otci a vydejte se na cestu spásy na kterou vás volá skrze Ducha Svatého. Děkuji vám. Já zvláště prosím za pastýře, aby jim Bůh pomohl být při vás plným srdcem.
4. květen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana May 2011
7. květen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only
Sulla Via Di Damasco Dedicata Medjugorje Anche Loro Sono Figli Di Dio

Sulla via di Damasco, trasmissione del 27 Marzo 2010. Nuovi Orizzonti in Brasile, i bambini di strada.

7. květen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures
Cecilia The Prayer

Very beautiful song The Prayer from Cecilia's album "The Healing Voice".

14. květen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Picture Medjugorje Pilgrimage
15. květen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Trasmissione Su Rai2 Su Medjugorje 13 Maggio

Estratto della trasmissione, intervista a Vicka e altri personaggi in studio.

20. květen 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Ivan
Tento rok, kdy slavíme 30. výročí medžugorských zjevení se vizionář Ivan Dragičević vrátil mimořádně brzy ze svého zimního pobytu s rodinou v USA. Podává opět svoje svědectví poutníkům a ve dnech, kdy se schází jeho modlitební skupina má i druhé zjevení Panny Marie. Dnes, v pátek 20. května 2011 měl vizionář Ivan zjevení ve 22 hodin nahoře na Pobdrdu na místě zjevení.
Po zjevení vyprávěl Ivan přibližně následující: Panna Maria se dnes večer zjevila radostná, veselá. Jako obvykle pozdravila – Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje, a potom řekla:
Dnes jako nikdy vás vyzývám k modlitbě. Vraťte modlitbu do rodin, děti moje. Satan chce ničit rodiny. Modlete se s dětmi. Nevpouštějte satana do rodin. Děkuji vám, že jste dnes přijaly moji výzvu.
Panna Maria se modlila nad námi nadevšemi. Všem nám požehnala svým mateřským požehnáním, zvláště nemocným zde. Potom se Panna Maria nějakou dobu modlila zvláště za mír ve světě. Potom jsem jí doporučil vás všechny, zvláště nemocné a vaše rodiny. Modlili jsme se s Pannou Marií a Ona se rozloučila a vzdália se zpět do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže.
21. květen 2011 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: Čeština, Hrvatski, Italiano, Polski
Interview Cardinal Christopf Schonborn

Na přelomu roku 2009, 2010 vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn prvně navštívil Medžugorje a komunitu Cenacolo, která zde již roky působí. Kardinál chtěl navštívit místo ze kterého vzešly mnohé „dobré plody“. Medžugorje je pro něj „škola normálního křesťanského života ve které se učí věřit v Krista, modlit, žít z Eucharistie, praktikovat lásku k bližnímu, upevňovat to podstatné v každodenním křesťanském životě“, jak pohlásil kardinál v jednom rozhovoru bezprostředně po svém návratu do Vídně.

21. květen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Medjugorje Maria Now You Are Here
25. květen 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! Moje modlitba dnes je za vás všechny, kteří žádáte milost obrácení. Klepete na bránu mého srdce, ale bez naděje a modlitby, v hříchu, a bez svátosti smíření s Bohem. Zanechte hřích, a rozhodněte se, dítka, pro svatost. Jenom tak vám mohu pomoci a vyslyšet vaše modlitby a žádat přímluvu před Nejvyšším. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
27. květen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Veni Sancte Spiritus Medjugorje
31. květen 2011 , Aktualizováno 1. červen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Viaggio A Medjugorje Trasmissione

Prima, Seconda e Terza parte

9. květen 2011 , Aktualizováno 14. červenec 2011 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
  • Medžugorská statistika za měsíc duben 2011
  • Zjevení pro Ivana, 3.6.2011
  • Zjevení Panny Marie pro vizionářku Ivanku, 25.6.2011.
  • 20. jubilejní pochod míru, 24.6.2011

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`