Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc červen, 2011

2. červen 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Zatímco vás vyzývám k modlitbě za ty, kteří nepoznali lásku Boží, kdybyste se podívaly do svého srdce, pochopily byste, že mluvím o mnohých z vás. Otevřeným srdcem se upřímně ptejte, chcete-li živého Boha nebo se Ho chcete zbavit a žít si po svém. Rozhlédněte se kolem sebe, děti moje, a podívejte se kam se vydal svět, který myslí, že může všechno dělat bez Otce, a který bloudí v temnotě zkoušky. Já vám poskytuji světlo Pravdy a Ducha Svatého. Podle Božího plánu jsem s vámi, abych vám pomohla, aby ve vašich srdcích zvítězil můj Syn, jeho kříž a Vzkříšení. Jako Matka si přeji a prosím za vaši jednotu s mým Synem a jeho působením. Já jsem tu, rozhodněte se! Děkuji vám.
3. červen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only
Raidue Tg2 Apparizioni E Segreti Di Medjugorje

Tratto dal programma di approfondimento del TG2 "TG2 Dossier".

4. červen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Medjugorje Oasis Of Peace Oasi Di Pace
5. červen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana June 2011
12. červen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Wide screen, Music with pictures
Guariscimi O Mio Signor Figli Del Divino Amore Medjugorie
13. červen 2011 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje

Ve středu 15. června 2011 byla zahájena Novéna ke Královně Míru. Každý den včetně pátku se budeme v 16 hodin modlit růženec na Podbrdu – na Kopci zjevení.

Večerní modlitebně - liturgický program začíná v 18 hodin modlitbou Růžence, mše svatá je v 19 hodin. Každý den Novény bude pobožnost Klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, ve čtvrtek a pátek po večerní mši svaté, a ostatní dny od 22 do 23 hodin.

Novéna je příležitostí k osobnímu projevu vděčnosti Bohu za všechny milosti udělené prostřednictvím Nebeské Matky za uplynulých 30 roků.

Zobrazit více

17. červen 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Ivan
Other languages: Čeština, Română
Po zjevení na hoře Podbrdo pro vizionáře Ivana a jeho modlitební skupinu se s námi Ivan dělil o to nejdůležitější ze zjevení
Panna Maria se zjevila velmi šťastná. Pozdravila jako obvykle svým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se nad námi modlila se vztaženýma rukama, zvláště nad přítomnými nemocnými. (poznámka překladatelky: Potom dala poselství plné mateřské vroucnosti, které jsem si nezvládla zapamatovat do jemných niancí, ale hlavní myšlenky byly:)
Drahé děti, dnes vás vaše Matka s láskou vyzývá, abyste žily poselství. V těchto mimořádných dnech příprav se odevzdejte Ježíšovi. Hledejte Ježíše. Ve svých rodinách si připomínejte poselství a žijte je, modlete se, aby se Ježíš zrodil ve vašich srdcích. Já vaše Matka jsem s vámi a žehnám vám. Děkuji vím, že jste dnes přijaly moje poselství.
Dále se Panna Maria modlila za mír v našich srdcích a v rodinách. Dále se mnou Panna Maria mluvila o soukromých věcech, které zůstanou jen mezi námi. Potom jsem jí doporučoval vás všechny, vaše rodiny. Panna Maria všem požehnala a vzdálila se do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže.
13. červen 2011 , Aktualizováno 17. červen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Paulo Brosio Claudia Koll Matrix

Giovedì sera 9 giugno 2011 Paolo Brosio ospite alla puntata di Matrix, su Canale 5, con grande successo di telespettatori

18. červen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only
30 Anni Con Maria Medjugorje

Medjugorje - Reportage del pellegrinaggio a Medjugorje dell'Associaizone Amici di Telechiara, nel trentennale dalle apparizioni della 'Gospa' come chiamano in croato la Madonna. (Elena Mattiuzzo)

18. červen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages / Autor: Wise84
Medjugorje Message May 25 2011
19. červen 2011 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví
Testimony Paddy Kelly Transcription Movie Fire Love

... Myslím, že když jsem tu byl poprvé, cítil jsem v srdci, že Bůh je blízko každého člověka. Velice se mě to dotklo, protože jsem pochopil, že jsem byl zrozen z lásky a smysl mého života je milovat a být milován. Naplnilo mě to obrovskou nadějí a dalo odpovědi na mnoho mých otázek: proč tu jsem a jaký je smysl života. Stalo se to tehdy, když jsem byl poprvé v Medjugorje. Myslím, že největší změna, která se uskutečnila v mém živote po setkání s Bohem je to, že dříve jsem existoval, a teď žiju." Kromě toho, jsem bydlel na zámku, byli jsme velice slavní, prodali jsem miliony alb, ale cosi mi chybělo. Něco nejasného. Myslím, že je zřejmé proč mnoho mladých lidí bere drogy, pije alkohol - aby zaplnili prázdnotu. Prázdnotu je možné zaplnit jen Bohem. Pochopil jsem to, tehdy když jsem mu začal otvírat své srdce, dovolil jsem Mu vejít, a On mi začal ukazovat svou lásku. Myslím, že víra je něčím velmi osobní, a záleží na každém člověku.

24. červen 2011 , 20:12 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje News
30 Years Since Apparitions Of Virgin Mary At Medjugorje

Thirty years ago, on June 24, 1981, the Virgin Mary supposedly began appearing to six young people in a small village called Medjugorje in Bosnia Herzegovina. Thus began of one of the most controversial phenomenons in recent memory that turned this tiny village into one of the most visited places in Europe. More than one million visit Medjugorje every year.

25. červen 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! Děkujte se mnou Nejvyššímu za mojí přítomnost s vámi. Mé srdce je radostné, když hledí na lásku a radost při prožívání mých poselství. Mnozí jste je přijaly, ale očekávám a hledám všechna srdce, která usnula, aby se probudila ze spánku nevěry. Přibližte se, dítka, ještě více mému Neposkvrněnému srdci, abych vás všechny mohla vést k věčnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. červen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only
Trent Anni Medjugorje Sulla Via Di Damasco
27. červen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Wide screen, Italian only
Raistoria Dixit I Segreti Di Medjugorje

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`