Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc srpen, 2011

2. srpen 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se znovu zrodily v modlitě a skrze Ducha Svatého se s mým Synem novým lidem staly. Lidem, který ví, že když ztratí Boha, ztratil sebe. Lidem, který ví, že přes všechno trápení a zkoušky, je s Bohem jistý a spasený. Volám vás, abyste se shromáždily do Boží rodiny a Otcovou silou abyste sílily. Jako jednotlivci, děti moje, nemůžete zastavit zlo, které chce ovládnout svět a zničit ho. Ale podle vůle Boží, všichni společně s mým Synem můžete vše proměnit a uzdravit svět. Vyzývám vás, abyste se celým srdcem modlily za své pastýře, protože můj Syn je vyvolil. Děkuji vám.
5. srpen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana August 2011
10. srpen 2011 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery, Youth Festival 'Mladifest', Medjugorje
Descript

Photos from the Medjugorje Festival during 1. - 6. August, 2011.

13. srpen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen, Italian only
Medjugorje Festival 2011 2 Agosto
13. srpen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen, Italian only
Medjugorje Festival 2011 3 Agosto
13. srpen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen, Italian only
Medjugorje Festival 2011 4 Agosto
16. srpen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen, Italian only
Medjugorje Festival 2011 5 Agosto
25. srpen 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Prof. Dr. Adalbert Rebic
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se modlily a postily na moje úmysly, protože satan chce zničit můj plán. Zde jsem začala s touto farností a pozvala jsem celý svět. Mnozí přijali mou výzvu, ale je velký počet těch, kteří nechtějí slyšet ani přijmout moji výzvu. Proto vy, kteří jste řekli své ANO, buďte pevní a rozhodní. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. srpen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Here I Am Jesus Eccomi Gesu Medjugorje Adorazione

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`