Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc prosinec, 2011

2. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Testimonies, Italian only
Esclusiva Testimonianza Di Silvia Busi
2. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Mary Queen Of Peace
2. prosinec 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Jako matka jsem s vámi, abych vám svojí láskou, modlitbou a příkladem pomohla, abyste se staly setbou budoucího, která vyroste v pevný strom a rozšíří větve po celém světě. Abyste se staly setbou budoucího, setbou lásky, proste Otce, aby vám odpustil dosavadní zanedbání. Děti moje, jenom čisté srdce, nezatížené hříchem, se může otevřít, a jenom upřímné oči mohou vidět cestu, kterou vás chci vést. Když to poznáte, poznáte lásku Boží – bude vám darována. Potom ji budete vy dávat druhým jako sémě lásky. Děkuji vám.
5. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana December 2011
9. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Documentary, Wide screen
Rai Uno Porta A Porta Maria

Tratto dal programma di RAIUNO "Porta a Porta" condotto da Bruno Vespa

9. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Viaggio A Medjugorje Con Paulo Brosio Rete 4
10. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Jackie Evancho Angel
16. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Raidue Sulla Via Di Damasco Maria

Tratto dal programma di RAIDUE "Sulla via di Damasco" condotto da Monsignor Giovanni D'Ercole.

16. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Visionaries, Wide screen
Recent Encounter With Vicka

Inizio dicembre, Vicka ai pellegrini italiani con traduzione in inglese

At the beginning of December, Vicka and Italian pilgrims with English translation

24. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Song lyrics included
Shepherds Song
25. prosinec 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Jakov
Drahé děti! Dnes vás zvláštním způsobem chci odvést a odevzdat svému Synu. Dítka, otevřte svá srdce a dovolte Ježíšovi, ať se zrodí ve vás, protože jenom tak, dítka, i samy budete moci prožít vaše nové zrození a vydat se s Ježíšem ve svých srdcích na cestu spásy. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. prosinec 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! I dnes vám nesu v náručí mého Syna Ježíše, aby vám On dal svůj mír. Modlete se, dítka, a svědčte, aby v každém srdci převládal ne lidský, ale Božský mír, který nemůže nikdo zničit. To je ten mír v srdci, který Bůh dává těm, které miluje. Vy jste všichni skrze křest zvláštním způsobem povoláni a milováni, proto svědčte a modlete se, abyste byly moje vztažené ruce tomuto světu, který žízní po Bohu a míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
28. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Documentary, Wide screen
Medjugorje Su Rai2

Uno speciale condotto da Lorena Bianchetti sui messaggi della Madonna di Medjugorje diretti a tutto il mondo , in studio ospiti , collegamenti , testimonianze e storie di conversione. Trasmissione del 26 dicembre 2011.

30. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages
Medjugorje Visions Pull In Crowds Of Pilgrims

24-Hour News 8 anchor Eric Halverson travels to Bosnia to experience the visions of Mirjana Soldo. She has been seeing visions of the Virgin Mary since she was a child on the mountainsides of Bosnia.

30. prosinec 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures
Donna Vestite Sole Marina Murari

"Woman Clothed with the Sun" - performed by Marina Murari, from CD "LILIUM", very beatiful!

"Donna vestita di sole" - Canta Marina Murari, brano tratto dal CD "LILIUM", molto bello!

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`