Medjugorje WebSite - Aktualizace za rok 2013

2. leden 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, s velikou láskou a trpělivostí se snažím vaše srdce učinit podle mého srdce. Snažím se vás svým příkladem naučit pokoře, moudrosti a lásce, protože vás potřebuji, nemohu bez vás, děti moje. Podle vůle Boží si vás vyvoluji, jeho silou vás posiluji. Proto, děti moje, nebojte se mi otevřít svá srdce. Já je dám svému Synu a On vám na oplátku dá Božský mír. Vy ho ponesete všem, se kterými se setkáte, o lásce Boží budete svým životem svědčit a mého Syna budete skrze sebe dávat. Skrze usmíření, půst a modlitbu vás já povedu. Nesmírná je moje láska. Nebojte se. Děti moje, modlete se za pastýře. Ať vaše ústa jsou zavřená před jakýmkoli odsuzováním, protože nezapomeňte, můj Syn je vyvolil a jenom On má právo je soudit. Děkuji vám.
5. leden 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana January 2013
13. leden 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Our Lady Of Medjugorje Message January 2 2013
 • English - Message, January 2, 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 gennaio 2013
 • Español - Mensaje, 2 de enero de 2013
 • Français - Message, 2. janvier 2013
13. leden 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje News
Cardinal Ruini Investigation Medjugorje Apparitions Will Not Be Presented Immediately

Among the investigations, commissioned by the Vatican, lies the credibility of the alleged apparitions of Our Lady, in the town of Medjugorje. 31 years ago, a group of seven people, said it physically saw the Virgin Mary. Since then, other claims have followed, drawing thousands of people to this town in Bosnia.
Since 2010, Benedict XVI established a Vatican commission, made up 17 experts, to look into the alleged apparitions and give an official explanation.
The commission's president is Italian Cardinal Camillo Ruini, who says he expects a conclusion soon.

21. leden 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Yeshouah Hamashiah Figli Del Divino Amore Medjugorje

Yeshouah Hamashiah, Houadon, Houadon, Likhvod elohim, Likhvod elohim haav.

"Gesu' e' il Messia, è il Signore, è il Signore, a gloria di Dio, a gloria di Dio Padre".

25. leden 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě. Ať je vaše modlitba silná, jako živý kámen, až se svým životem stanete svědky. Svědčte o kráse své víry. Já jsem s vámi a přimlouvám se před svým Synem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
27. leden 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Testimonies, Wide screen
Mara Santangelo A Matrix

I giovani e la fede, Mara Satangelo partecipa alla puntata speciale di Matrix.

2. únor 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Láska mne přivádí k vám, láska, které chci i vás naučit – pravé lásce; lásce, kterou vám můj Syn ukázal, když zemřel na kříži z lásky k vám; lásce, která je vždycky ochotná odpustit a žádat odpuštění. Jaká je vaše láska? Zarmoucené je moje mateřské srdce, když ve vašich srdcích hledá lásku. Nejste ochotní z lásky podřídit svoji vůli vůli Boží. Nemůžete mi pomoci, aby ti, kteří ještě nepoznali lásku Boží, ji poznali, protože vy nemáte pravou lásku. Zasvěťte mi svoje srdce a já vás budu vodit. Naučím vás odpouštět, nepřátele milovat a podle mého Syna žít. Nebojte se o sebe. Můj Syn nezapomíná v obtížích ty, kteří milují. Budu při vás. Budu prosit Nebeského Otce, aby vás ozářilo světlo věčné pravdy a lásky. Modlete se za svoje pastýře, aby skrze váš půst a modlitbu vás mohli v lásce vést. Děkuji vám.
27. leden 2013 , Aktualizováno 3. únor 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Our Lady Of Medjugorje Message January 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 gennaio 2013
 • English - Message, 25 January 2013
 • Français - Message, 25. janvier 2013
 • Español - Mensaje, 25 de enero de 2013
 • Deutsch - Mensaje, 25. Januar 2013
 • Polski - Orędzie, 25. styczeń 2013r.
3. únor 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Testimonies, Wide screen
Wywiad Ocalona Z Piekla Ania Goledzinowska Godzina Prawdy
3. únor 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only
Svolta Storie Conversione Cristianesimo Claudia Koll
7. únor 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana February 2013
8. únor 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Wide screen
Viaggio A Padre Livio Fanzaga Direttore Radio Maria Medjugorje
17. únor 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Visionaries, Wide screen
Testimonianza Di Mirjana Dragicevic Trieste
17. únor 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Documentary, Wide screen
Medjugorje In Premiera

One of the best documentaries about Medjugorje phenomenon and pilgrimages. Together with professional, well edited footage and impressive soundtrack, provides brief information about Medjugorje, visionaries and apparitions. The video also very well catches the atmosphere of Medjugorje, gives glimpse of experiences of pilgrims, their thoughts, emotions, lessons learned and their motivation to come to Medjugorje.

3. únor 2013 , Aktualizováno 23. únor 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message February 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 febbraio 2013
 • English - Message, February 2, 2013
 • Română - Mesaj din 2 februarie 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. februar 2013
 • Español - Mensaje, 2 de febrero de 2013
 • Français - Message, 2. février 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. fevereiro
 • Polski - Orędzie 2. luty 2013r
 • Русский - Послание, 2 Февраль, 2013
 • Hrvatski - Poruka, 2. veljača 2013.
 • Čeština - Poselství 2. února 2013
23. únor 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary
Viaggio A Chiara Luce Badano

Il Programma di Paolo Brosio Viaggio a... Racconta la Storia della Beata Chiara Luce Badano.

25. únor 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! I dnes vás vybízím k modlitbě. Hřích vás táhne k pozemským věcem, a já jsem přišla abych vás vedla ke svatosti a Božím věcem, a vy bojujete a svoji energii ztrácíte v boji s dobrem a zlem, které je ve vás. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, až se vám modlitba stane radostí a váš život se stane jednoduchou cestou k Bohu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. březen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Our Lady Of Medjugorje Message February 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 febbraio 2013
 • English - Message, 25 February 2013
 • Français - Message, 25. février 2013
 • Español - Mensaje, 25 de febrero de 2013
 • Português - Mensagem 2013.g. 25. fevereiro
 • Deutsch - Botschaft, 25. Februar 2013
 • Polski - Orędzie, 25. luty 2013r.
 • Hrvatski - Poruka, 25. veljača 2013.
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. februar 2013
 • Română - Mesajul, 25 februarie 2013
 • Slovenčina - Posolstvo, 25. február 2013
 • Русский - Послание, 25. února 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Hai 2013
 • Magyar - Üzenet, 2013.február 25
2. březen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti; Znovu vás mateřsky vyzývám: nemějte srdce tvrdé. Nezavírejte oči nad napomenutími, která vám Nebeský Otec z lásky posílá. Milujete Ho vy nadevšechno? Litujete toho, že často zapomínáte, že Nebeský Otec ze své veliké lásky poslal svého Syna, aby nás křížem vykoupil? Litujete toho, že ještě nepřijímáte poselství? Děti moje, nevzpírejte se lásce mého Syna. Nevzpírejte se naději a míru. S vaší modlitbou a půstem můj Syn svým křížem zažene temnotu, která vás chce obklopit a ovládnout. Dá vám sílu k novému životu. Žijíc ho podle mého Syna budete požehnání a naděje pro všechny ty hříšné, kteří bloudí ve tmě hříchu. Děti moje, bděte! Já jako matka bdím s vámi. Zvláště se modlím a bdím nad těmi, které můj Syn povolal, aby vám byli světlonoši, nositeli naděje – za vaše pastýře. Děkuji vám!
4. březen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana March 2013
10. březen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen
Medjugorje Youth Festival Father Timotej Maria Pavel Vacha

Our next lecturer, is Father Timotej Maria Pavel Vácha, a religious, a Norbertine. Among other things, he had first completed a police academy, he was an officer of the presidential guard of Prague and he had substituted his sort with a rosary. Now he is Our Lady's guard. For several years, he was also a model, and in Medjugorje he could affirm his priestly vocation.

10. březen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message March 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 marzo 2013
 • Hrvatski - Poruka, 2. ožujak 2013.
 • English - Message, March 2, 2013
 • Español - Mensaje, 2 de marzo de 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. março
 • Polski - Orędzie 2. marzec 2013r
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. marec 2013
 • Русский - Послание, 2 Март, 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 2. marec 2013
 • Deutch - Botschaft 2. März 2013
 • Norsk - Budskapet, 2.mars 2013
 • Suomi - Viesti 2.maaliskuu 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Ba 2013
18. březen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen, Song lyrics included
We Come To You Dear Mother
18. březen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Zjevení pro vizionářku Mirjanu Dragićević-Soldo 18. března 2013. Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení Panna Maria svěřila Mirjaně desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou do roka, a to 18. března. Tak tomu bylo i po celé uplynulé roky. Několik tisíc poutníků se shromáždila na modlitbu růžence. Zjevení začalo ve 13:52 hod. a trvalo do 13:58 hod.
Drahé děti! Vybízím vás, ať s úplnou důvěrou a radostí velebíte Pánovo jméno a ať mu den po dni ze srdce děkujete za velikou lásku. Můj Syn vám skrze tu lásku, kterou ukázal křížem dal možnost, aby vám bylo vše odpuštěno, že se nemusíte stydět, skrývat a ze strachu neotevírat dveře svého srdce mému Synu. Naopak, děti moje, usmiřte se s Nebeským Otcem, abyste si mohly zamilovat samy sebe, jako vás můj Syn miluje. Když si zamilujete samy sebe, budete milovat i druhé lidi, uvidíte v nich mého Syna a poznáte velikost jeho lásky. Žijte ve víře! Můj Syn vás skrze mne připravuje na skutky, které chce vykonat skrze vás, skrze které se chce oslavit. Děkujte mu. Zvláště mu děkujte za pastýře, za vaše prostředníky při usmíření s Nebeským Otcem. Já děkuji vám, svým dětem. Díky vám.
23. březen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message March 18 2013
 • Italiano - Messaggio, 18 marzo 2013
 • Hrvatski - Poruka, 18. ožujak 2013.
 • English - Message, March 18, 2013
 • Español - Mensaje, 18 de marzo de 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 18. março
 • Français - Message, 18. mars 2013
 • Polski - Orędzie 18. marzec 2013r.
 • Română - Mesaj din 18 martie 2013
 • Čeština - Poselství 18. března 2013
 • Deutch - Botschaft 18. März 2013
 • Magyar - Üzenet, 2013. március 18
 • Nederlands - Boodschap, 18 maart 2013
24. březen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana March 18 2013
25. březen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás vybízím, abyste vzaly do rukou kříž mého milovaného Syna, Ježíše Krista, a abyste uvažovaly o jeho mukách a smrti. Ať vaše trápení bude sjednocené v jeho trápení a láska zvítězí, protože On, který je Láska, dal sám sebe z lásky, aby spasil každého z vás. Modlete se, modlete se, modlete se, až láska a mír zavládnou ve vašich srdcích. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
22. leden 2013 , Aktualizováno 25. březen 2013 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Konalo se výroční setkání stipendistů Sdružení «Fra Slavko Barbarić», 1.1.2013
 • Statistika z prosince 2012, 2. 1. 2013
 • Očekávání příchodu nového roku v modlitbě, 5. 1. 2013
 • Panna Maria rozumí bolesti, trápení a dává sílu pro život, 22.1.2013
 • 20. mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem
 • Medžugorská statistika za únor 2013
 • Setkání františkánů v Medžugorji
 • Pouť „Radost ze společenství“
 • Zážitky poutníků, kteří se účastnili poutě „Radost ze společenství“
29. březen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Gesu Jesus Isus Figli Del Divino Amore Medjugorje
29. březen 2013 , Aktualizováno 2. duben 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message March 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 marzo 2013
 • English - Message, 25 March 2013
 • Hrvatski - Poruka, 25. ožujak 2013.
 • Français - Message, 25. mars 2013
 • Español - Mensaje, 25 de marzo de 2013
 • Deutsch - Botschaft, 25. März 2013
 • Čeština - Poselství, 25. března 2013
 • Magyar - Üzenet, 2013.március 25
 • Polski - Orędzie, 25. marzec 2013r.
 • Português - Mensagem, 2013.g. 25. março
 • Nederlands - Boodschap, 25 maart 2013
 • Română - Mesaj din 25 martie 2013
 • Suomi - Viesti 25.maaliskuu 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Ba 2013
 • Русский - Послание, 25 Март, 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 25. marec 2013
2. duben 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti; Volám vás, abyste byly v duchu jedno s mým Synem. Vyzývám vás, abyste se skrze modlitbu a mši svatou, kdy se můj Syn zvláštním způsobem sjednocuje s vámi, pokoušely být jako On; ať jste jako On stále připraveni plnit Boží vůli, a ne abyste žádaly, aby se splnila vaše. Protože, děti moje, z Boží vůle jste – existujete, a bez Boží vůle nejste nic. Já, jako matka, žádám od vás, ať svým životem mluvíte o slávě Boží, protože tím způsobem oslavíte i sebe podle jeho vůle. Ukažte všem pokoru a lásku k bližnímu. Touto pokorou a láskou vás můj Syn spasil a otevřel vám cestu k Nebeskému Otci. Já prosím vás, abyste otevíraly cestu k Nebeskému Otci všem těm, kteří Ho nepoznali a neotevřeli svoje srdce jeho lásce. Svým životem otevřete cestu všem těm, kteří ještě bloudí v hledání pravdy. Děti moje, buďte mi apoštoly, kteří nežili zbytečně. Nezapomeňte, že přijdete před Nebeského Otce a budete Mu vyprávět o sobě. Buďte připraveni! Znovu vás upozorňuji, modlete se za ty, které můj Syn povolal, požehnal jejich ruce a daroval je vám. Modlete se, modlete se, modlete se za svoje pastýře. Děkuji vám.
3. duben 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana April 2013
6. duben 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message April 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 aprile 2013
 • English - Message, April 2, 2013
 • Deutch - Botschaft 2. April 2013
 • Español - Mensaje, 2 de aprile de 2013
 • Français - Message, 2. avril 2013
 • Čeština - Poselství 2. dubna 2013
 • Hrvatski - Poruka, 2. travanj 2013.
 • Polski - Orędzie 2. kwiecień 2013r
 • Română - Mesaj din 2 aprile 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. abril
 • Русский - Послание, 2 Апрель, 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. april 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 2. apríl 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Tư 2013
21. duben 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Wide screen
Medjugorje Camino Al Corazon Pelicula
21. duben 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Dolce Mamma Sweet Mother
25. duben 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! Modlete se, modlete se, jenom se modlete, až se vaše srdce otevře do víry jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Toto je čas milosti, který vám Bůh dává mojí přítomností, ale vy jste daleko od mého srdce, proto vás volám k osobnímu obrácení a rodinné modlitbě. Ať je vám Písmo svaté vždy podnětem. Všechny vás žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
27. duben 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Testimonies, Wide screen
Mara Santangelo A Domenica In

Mara Santangelo racconta a Lorela Cuccarini la sua esperienza di fede a Medjugorje.

26. duben 2013 , Aktualizováno 28. duben 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message April 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 aprile 2013
 • English - Message, April 25, 2013
 • Hrvatski - Poruka, 25. travanj 2013.
 • Español - Mensaje, 25 de aprile de 2013
 • Deutch - Botschaft 25. April 2013
 • Français - Message, 25. avril 2013
 • Čeština - Poselství, 25. dubna 2013
 • Magyar - Üzenet, 2013.április 25
 • Nederlands - Boodschap, 25 april 2013
 • Norsk - Budskapet, 25.april 2013
 • Polski - Orędzie 25. kwiecień 2013r
 • Português - Mensagem, 2013.g. 25. abril
 • Русский - Послание, 25 Апрель, 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tư 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. april 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 25. apríl 2013
2. květen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Znovu vás vyzývám, abyste milovaly, a ne soudily. Můj Syn podle vůle Nebeského Otce byl mezi vámi, aby vám ukázal cestu spásy, aby vás spasil, a ne aby vás soudil. Jestli chcete následovat mého Syna, nebudete soudit, ale milujte, jako vás miluje váš Nebeský Otec. I když je vám nejhůř, když padáte pod tíhou kříže, nezoufejte, nesuďte, ale vzpomeňte si, že jste milováni a chvalte svého Nebeského Otce za Jeho lásku. Děti moje, neuhněte z cesty, kterou vás vedu. Nežeňte se do zkázy. Ať vás modlitba a půst posílí, abyste mohly žít tak, jak by si to Nebeský Otec přál; abyste byly mými apoštoly víry a lásky; aby váš život žehnal těm které potkáváte; abyste byly jedno s Nebeským Otcem a mým Synem. Děti moje, to je jediná pravda, pravda, která vede k vašemu obrácení, a potom k obrácení všech těch se kterými se setkáváte, kteří nepoznali mého Syna – všech těch, kteří nevědí co znamená milovat. Děti moje, můj Syn vám daroval pastýře. Chraňte je. Modlete se za ně. Děkuji vám.
2. květen 2013 , Aktualizováno 6. květen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message May 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 maggio 2013
 • English - Message, May 2, 2013
 • Deutch - Botschaft 2. Mai 2013
 • Français - Message, 2. mai 2013
 • Čeština - Poselství, 2. května 2013
 • Hrvatski - Poruka, 2. svibanj 2013.
 • Nederlands - Boodschap, 2 mei 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. maio
 • Polski - Orędzie 2. maj 2013r
 • Română - Mesaj din 2 mai 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. maj 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 2. máj 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Năm 2013
8. květen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana May 2013
10. květen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Paul Harrigan Medjugorje Live On Ewtn Backstage

Very beautiful song, though quality of video is low. You can listen freely to Paul Harrigan songs, including his song Medjugorje, in high quality on Deezer (after very simple creation of a free account there).

25. květen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste byli silní a rozhodní ve víře a modlitbě, až vaše modlitby budou tak silné, že otevřou srdce mého milovaného Syna Ježíše. Modlete se, dítka, modlete se bez ustání, až se vaše srdce otevře Boží lásce. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny a prosím za vaše obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
26. květen 2013 , Aktualizováno 2. červen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message May 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 maggio 2013
 • English - Message, May 25, 2013
 • Español - Mensaje, 25 de mayo de 2013
 • Deutch - Botschaft 25. Mai 2013
 • Français - Message, 25. mai 2013
 • Hrvatski - Poruka, 25. svibanj 2013.
 • Nederlands - Boodschap, 25 mei 2013
 • Magyar - Üzenet, 2013.május 25
 • Polski - Orędzie 25. maj 2013r
 • Português - Mensagem, 2013.g. 25. maio
 • Română - Mesaj din 25 mai 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Năm 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. maj 2013
 • Русский - Послание, 25 Май, 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 25. máj 2013
2. červen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! V tento neklidný čas já vás znovu vyzývám, abyste šly za mým Synem, abyste Ho následovaly. Vím o bolestech, trápení a potížích, ale v mém Synu si odpočinete, v něm naleznete mír a spásu. Děti moje, nezapomeňte, že vás můj Syn svým křížem vykoupil a umožnil vám, abyste znovu byly děti Boží, abyste znovu mohly Nebeského Otce volat: „Otče!“ Abyste byly hodni Otce, milujte a odpouštějte, protože váš Otec je láska a odpuštění. Modlete se a postěte, protože to je cesta k vašemu pročištění, to je cesta k poznávání a poznání Nebeského Otce. Když poznáte Otce, pochopíte, že jenom On je vám potřebný. Já, jako matka, chci svoje děti ve společenství jednoho lidu ve kterém se poslouchá a koná Boží slovo*. Proto, děti moje, pojďte za mým Synem, buďte jedno s Ním, buďte Boží děti. Mějte rádi svoje pastýře tak, jak je miloval můj Syn, když je povolal, aby vám sloužili. Děkuji vám.
* Toto Panna Maria řekla rozhodně a důrazně.
3. červen 2013 , Aktualizováno 7. červen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message June 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 giugno 2013
 • English - Message, June 2, 2013
 • Čeština - Poselství, 2. června 2013
 • Deutch - Botschaft 2. Juni 2013
 • Español - Mensaje, 2 de junio de 2013
 • Français - Message, 2. juin 2013
 • Polski - Orędzie 2. czerwiec 2013r
 • Hrvatski - Poruka, 2. lipanj 2013.
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. junho
 • Română - Mesaj din 2 iunie 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. junij 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Sáu 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 2. jún 2013
 • Русский - Послание, 2 Июнь, 2013
8. červen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana June 2013
9. červen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Testimonies On The Late Late Show

4 Stories concerning Medjugorje that was aired on Ireland's National TV Channel. The programme is called The Late Late Show and is hosted by Ryan Tubridy.

25. červen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! S radostí v srdci vás všechny mám ráda a vyzývám vás, přibližte se mému Neposkvrněnému srdci, abych vás mohla ještě více přiblížit mému Synu Ježíšovi, aby vám On dal svůj mír a lásku, pokrm pro každého z vás. Otevřte se, dítka, modlitbě, otevřte se mojí lásce. Já jsem vaše matka a nemohu vás nechat samotné v bloudění a hříchu. Vy jste pozvaní, dítka, abyste byly moje děti, moje milované děti, abych vás všechny mohla obětovat svému Synu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
28. červen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Wide screen
Conversiones Milagros Santuario Medjugorje
28. červen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Visionaries, Wide screen
Private Audience Mirjana Testimony Medjugorje

Recent interview with Medjugorje Visionary, Mirjana Dragicevic-Soldo. Recorded May 31, 2013 - The Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary. Mirjana gives her testimony for the first half of this video and does Q&A for the 2nd half.

28. červen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Medjugorje Pilgrimages, Wide screen
Pellegrini A Medjugorje

Pellegrinaggio Medjugorje 2012

27. červen 2013 , Aktualizováno 2. červenec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message June 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 giugno 2013
 • English - Message, June 25, 2013
 • Español - Mensaje, 25 de junio de 2013
 • Deutch - Botschaft 25. Juni 2013
 • Čeština - Poselství, 25. června 2013
 • Français - Message, 25. juin 2013
 • Hrvatski - Poruka, 25. lipanj 2013.
 • Magyar - Üzenet, 2013.június 25
 • Nederlands - Boodschap, 25 juni 2013
 • Polski - Orędzie 25. czerwiec 2013r
 • Português - Mensagem, 2013.g. 25. junho
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Sáu 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. junij 2013
 • Русский - Послание, 25 Июнь, 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 25. jún 2013
2. červenec 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Mateřskou láskou vás prosím, darujte mi svoje srdce, abych je mohla obětovat svému Synu a osvobodit vás, osvobodit vás od všeho toho zlého, co vás stále více zotročuje a vzdaluje od jediného Dobra – mého Syna, všeho co vás vede špatnou cestou a odnímá vám mír. Já vás chci vést ke svobodě slibů mého Syna, protože si přeji, aby se zde v plnosti plnila vůle Boží, ať se skrze usmíření s Nebeským Otcem, půst a modlitbu rodí apoštolové Boží lásky, apoštolové, kteří budou svobodně a s láskou šířit lásku Boží všem mým dětem, apoštolové, kteří budou šířit lásku důvěry v Nebeského Otce a otevírat bránu ráje. Drahé děti, svým pastýřům poskytujte radost lásky a podpory tak, jak i můj Syn žádal od nich, aby ji poskytovali vám. Děkuji vám.
7. červenec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Visionaries, Wide screen
Incontro Di Preghiera Con A Sestola

Grande incontro di preghiera a Sestola (MO); presente anche P. Petar, Ania (per la sua testimonianza vedi video a parte), Marina Munari ed altri. Oltre 2500 persone hanno affollato ordinatamente il campo sportivo attrezzato per l'occasione. Lunghissima apparizione della Vergine a cui hanno assistito tutti in grande raccoglimento.

7. červenec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Testimonies, Wide screen
Ania Goledzinowska A Sestola
3. červenec 2013 , Aktualizováno 7. červenec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message July 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 luglio 2013
 • English - Message, July 2, 2013
 • Čeština - Poselství, 2. července 2013
 • Deutch - Botschaft 2. Juli 2013
 • Español - Mensaje, 2 de julio de 2013
 • Hrvatski - Poruka, 2. srpanj 2013.
 • Polski - Orędzie 2. lipiec 2013r
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. julho
 • Română - Mesaj din 2 iulie 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Bảy 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. julij 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 2. júl 2013
12. červenec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana July 2013
14. červenec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen, Song lyrics included
Medjugorjeah The Radical Praise Band Project
25. červenec 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! S radostí v srdci vás všechny vybízím, abyste žily svoji víru a abyste o ní svědčily srdcem i příkladem v každé podobě. Rozhodněte se, dítka, že budete daleko od hříchu a pokušení, a ať ve vašich srdcích je radost a láska ke svatosti. Já vás, dítka, mám ráda a provázím vás svojí přímluvou před Nejvyšším. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
28. červenec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Interviews, Wide screen
Radio Amore Rita Sberna Intervista Don Roberto Di Chiera

"Dallo sballo al sacerdozio".... Don Roberto ex sballato dipendente da molte robe.... adesso sacerdote ed evangelizzatore della Parola di Dio, fa parte della comunità Nuovi Orizzonti di Chiara Amirante.

2. srpen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Kdybyste mi jen s plnou důvěrou otevřely svá srdce, všechno byste pochopily. Pochopily byste s jak velikou láskou vás volám, s jak velikou láskou vás chci změnit – a udělat šťastnými, s jak velikou láskou vás chci udělat následovníky mého Syna, a dát vám mír v plnosti svého Syna. Pochopily byste nesmírnou velikost mojí mateřské lásky. Proto, děti moje, modlete se, protože skrze modlitbu roste vaše víra a rodí se láska při které ani kříž není nesnesitelný, protože ho nenesete samy. Ve společenství s mým Synem oslavujete jméno nebeského Otce. Modlete se, modlete se o dar lásky, protože láska je jediná pravda. Ona všechno odpouští, každému slouží a v každém vidí bratra. Děti moje, apoštolové moji, nebeský Otec vám skrze mne, svoji služebnici, dal velikou důvěru, abyste pomohly těm, kteří ho neznají, aby se s Ním usmířili a aby ho následovali. Proto vás učím lásce, protože jen když budete mít lásku, budete mu moci odpovědět. Znovu vás vyzývám, milujte svoje pastýře a modlete se, aby se v této těžké době jméno mého Syna oslavovalo pod jejich vedením. Děkuji vám.
3. srpen 2013 , Aktualizováno 7. srpen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message August 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 agosto 2013
 • English - Message, August 2, 2013
 • Español - Mensaje, 2 de agosto de 2013
 • Français - Message, 2. août 2013
 • Čeština - Poselství, 2. srpna 2013
 • Hrvatski - Poruka, 2. kolovoz 2013.
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. agosto
 • Română - Mesaj din 2 august 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. avgust 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 2. august 2013
 • Русский - Послание, 2 Август, 2013
11. srpen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen, Italian only
Mladifest Festival Giovani Medjugorje 2013
 • 2 agosto - parte prima
 • 2 agosto - parte due
 • 2 agosto - parte tre
11. srpen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana August 2013
25. srpen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes mi Nejvyšší dává milost, abych byla s vámi a abych vás vedla k obrácení. Každým dnem já zasévám a vyzývám vás k obrácení, abyste byly modlitba, mír, láska, obilí, které umírajíc rodí stonásobně. Nepřeji si, abyste se vy, drahé děti, kály za to, co jste mohly, ale nechtěly. Proto, drahé děti, znovu s nadšením řekněte: „Chci být znamení pro druhé“. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
30. srpen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message August 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 agosto 2013
 • English - Message, August 25, 2013
 • Español - Mensaje, 25 de agosto de 2013
 • Polski - Orędzie 25. sierpień 2013r.
 • Français - Message, 25. août 2013
 • Hrvatski - Poruka, 25. kolovoz 2013.
 • Deutch - Botschaft 25. August 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 25. august 2013
 • Čeština - Poselství, 25. srpna 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 25. agosto
 • Русский - Послание, 25 Август, 2013
 • Nederlands - Boodschap, 25 augustus 2013
 • Magyar - Üzenet, 2013.augusztus 25
 • Română - Mesaj din 25 august 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. avgust 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tám 2013
2. září 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, všechny vás miluji! Vy všichni, všechny moje děti, všichni jste v mém srdci. Vy všichni máte moji mateřskou lásku a všechny vás chci vést k poznání Boží radosti. Proto vás volám! Potřebuji pokorné apoštoly, kteří otevřeným srdcem budou přijímat slovo Boží a pomáhat druhým, aby s Božím slovem pochopili smysl svého života. Abyste to mohly, děti moje, musíte se skrze modlitbu a půst naučit poslouchat srdcem a pokořovat se. Musíte se naučit odmítat od sebe vše co vás vzdaluje od Božího slova a toužit jen po tom co vám je přibližuje. Nebojte se, já jsem tu, nejste samy. Prosím Ducha Svatého, aby vás obnovil a posílil. Prosím Ducha Svatého, aby když pomáháte druhým, jste se i vy samy uzdravovaly. Prosím ho, abyste skrze něj byly Boží děti a moji apoštolové.
A potom s velikou ustaraností Panna Maria řekla:
Kvůli Ježíšovy, kvůli mému Synu, milujte ty, které On povolal a mějte touhu po požehnání jedině těch rukou, které On posvětil. Nedovolte zlu, aby zavládlo. Znovu opakuji, jenom s vašimi pastýři moje srdce zvítězí. Nedovolte zlu, aby vás oddělilo od vašich pastýřů. Děkuji vám!
5. září 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana September 2013
3. září 2013 , Aktualizováno 6. září 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message September 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 Settembre 2013
 • English - Message, September 2, 2013
 • Čeština - Poselství, 2. září 2013
 • Polski - Orędzie 2. wrzesień 2013r.
 • Français - Message, 2. septembre 2013
 • Hrvatski - Poruka, 2. rujan 2013.
 • Slovenčina - Posolstvo 2. september 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. setembro
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Chín 2013
 • Español - Mensaje, 2 de septiembre de 2013
 • Deutch - Botschaft 2. September 2013
 • Русский - Послание, 2 Сентябрь, 2013
25. září 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě. Ať váš vztah k modlitbě bude každodenní. Modlitba dělá zázraky ve vás i skrze vás, proto, dítka, ať je vám modlitba radostí. Potom váš vztah k životu bude hlubší a otevřenější a pochopíte, že je život dar pro každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
28. září 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Interviews, Wide screen
Radio Amore Rita Sberna Intervista Mara Santangelo

Mara Santangelo ex tennista professionista è reduce di una grande conversione in seguito ad un pellegrinaggio a Medjugorje.

28. září 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message September 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 Settembre 2013
 • English - Message, September 25, 2013
 • Español - Mensaje, 25 de septiembre de 2013
 • Polski - Orędzie 25. wrzesień 2013r.
 • Français - Message, 25. septembre 2013
 • Hrvatski - Poruka, 25. rujan 2013.
 • Deutch - Botschaft 25. September 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 25. september 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 25. setembro
 • Русский - Послание, 25 Сентябрь, 2013
 • Nederlands - Boodschap, 25 september 2013
 • Magyar - Üzenet, 2013.szeptember 25
 • Română - Mesaj din 25 septembrie 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. september 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Chín 2013
2. říjen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, miluji vás mateřskou láskou a s mateřskou trpělivostí čekám na vaši lásku a jednotu. Prosím, abyste byly společenství Božích dětí, mých dětí. Prosím, abyste jako společenství radostně ožily ve víře a lásce mého Syna. Děti moje, shromažďuji vás jako svoje apoštoly a učím vás, jak druhé seznamovat s láskou mého Syna, abyste jim tak přinášely radostnou zvěst, která je můj Syn. Dejte mi svoje otevřená, očištěná srdce a láskou k mému Synu je já naplním. Jeho láska dá smysl vašemu životu a já budu chodit s vámi. Budu s vámi do setkání s Nebeským Otcem. Děti moje, spasí se jenom ti, kteří s láskou a vírou kráčejí k Nebeskému Otci. Ne bojte se, jsem s vámi. Doufejte ve své pastýře, jako důvěřoval můj Syn, když je vyvolil, a modlete se, aby měli sílu a lásku, aby vás vedli. Děkuji vám!
5. říjen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message October 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 Ottobre 2013
 • English - Message, October 2, 2013
 • Polski - Orędzie 2. październik 2013r.
 • Français - Message, 2. octobre 2013
 • Hrvatski - Poruka, 2. listopad 2013.
 • Deutch - Botschaft 2. Oktober 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 2. október 2013
 • Čeština - Poselství, 2. října 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. outubro
 • Русский - Послание, 2 Октябрь, 2013
 • Română - Mesaj din 2 octombrie 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. oktober 2013
25. říjen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana October 2013
25. říjen 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen
Medjugorje Youth Festival Maeve Carlin

Maeve Carlin was seriously wounded during World Youth Day in Madrid, sat 1 1/2 years in a wheelchair and can now walk again. Due to this accident, she has come even closer to God.

25. říjen 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se otevřely modlitbě. Modlitba dělá zázraky ve vás a skrze vás. Proto, dítka, v prostotě srdce žádejte od Nejvyššího, aby vám dal sílu, abyste byly Boží děti, a ne aby s vámi satan třásl jako vítr s větvemi. Rozhodněte se, dítka, znovu pro Boha a hledejte jenom jeho vůli a tehdy v Něm najdete radost a mír. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. listopad 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message October 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 Ottobre 2013
 • English - Message, October 25, 2013
 • Español - Mensaje, 25 de octubre de 2013
 • Polski - Orędzie 25. październik 2013r.
 • Français - Message, 25. octobre 2013
 • Hrvatski - Poruka, 25. listopad 2013.
 • Deutch - Botschaft 25. Oktober 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 25. október 2013
 • Čeština - Poselství, 25. října 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 25. outubro
 • Русский - Послание, 25 Октябрь, 2013
 • Română - Mesaj din 25 octombrie 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. oktober 2013
2. listopad 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, znovu vás mateřsky vyzývám, abyste milovaly; abyste se neustále modlily o dar lásky, abyste milovaly Nebesského Otce nadevšechno. Když máte rádi jeho, budete mít rádi sebe i svého bližního. To se nemůže oddělovat. Nebesský Otec je v každém člověku, každého člověka má rád a každého člověka volá jeho jménem. Proto, děti moje, modlitbou naslouchejte vůli Nebesského Otce. Rozmlouvejte s Ním. Mějte osobní vztah s Otcem, který ještě více prohloubí vztah vás, společenství mých dětí, mých apoštolů. Jako matka si přeji, abyste se skrze lásku k Nebesskému Otci pozvedly nad pozemskou marnost a pomohly druhým, aby postupně poznali Nebesského Otce a přiblížili se k Němu. Děti moje, modlete se, modlete se, modlete se o dar lásky, protože láska je můj Syn. Modlete se za svoje pastýře, aby vždycky měli lásku k vám jako můj Syn měl a ukázal ji, když dal svůj život za vaši spásu. Děkuji vám.
14. listopad 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana November 2013
9. listopad 2013 , Aktualizováno 14. listopad 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message November 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 novembre 2012
 • English - Message, November 2, 2012
 • Español - Mensaje, 2 de noviembre de 2013
 • Français - Message, 2. novembre 2013
 • Hrvatski - Poruka, 2. studeni 2013.
 • Deutch - Botschaft 2. November 2013
 • Čeština - Poselství, 2. listopadu 2013
 • Polski - Orędzie 2. listopad 2013r.
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. novembro
 • Slovenčina - Posolstvo 2. november 2013
 • Română - Mesaj din 2 noiembrie 2013
 • Русский - Послание, 2 Ноябрь, 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. november 2013
 • Nederlands - Boodschap, 2 november 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Mười Một 2013
18. listopad 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
My Peace I Leave You Tom Doyle
25. listopad 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Testimonies, Festival Mladifest, Wide screen
Mike Lightner Testimony Lecture Medjugorje 2013
25. listopad 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Dnes vás všechny volám k modlitbě. Otevřete , dítka, brány srdce hluboce modlitbě, modlitbě srdcem, a potom bude moci Nejvyšší působit na vaši svobodu a začne obrácení. Víra začne být pevná, že budete moci celým srdcem říci: 'Bůh můj, a vše moje'. Pochopíte, dítka, že tady na Zemi je všechno pomíjející. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
30. listopad 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message November 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 novembre 2013
 • English - Message, November 25, 2013
 • Español - Mensaje, 25 de noviembre de 2013
 • Français - Message, 25. novembre 2013
 • Deutch - Botschaft 25. November 2013
 • Čeština - Poselství, 25. listopadu 2013
 • Polski - Orędzie 25. listopad 2013r.
 • Hrvatski - Poruka, 25. studeni 2013.
 • Slovenčina - Posolstvo 25. november 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 25. novembro
 • Русский - Послание, 25 Ноябрь, 2013
 • Română - Mesaj din 25 noiembrie 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. november 2013
 • Nederlands - Boodschap, 25 November 2013
 • Magyar - Üzenet, 2013.november 25
 • Suomi - Viesti 25.marraskuu 2013
2. prosinec 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, s mateřskou láskou a mateřskou trpělivostí hledím na vaše neustálé bloudění a vaši ztracenost. Proto jsem s vámi. Chci vám pomoci, abyste prvořadě nalezly a poznaly sebe, abyste tehdy mohly poznat a uznat všechno to, co vám nedovoluje, abyste upřímně, plným srdcem poznaly lásku nebeského Otce. Děti moje, Otec se podle kříže poznává. Proto neodmítejte kříž, snažte se ho pochopit a přijmout s mojí pomocí. Když budete moci přijmout kříž, budete rozumět i lásce nebeského Otce, budete chodit s mým Synem a se mnou. Budete se odlišovat od těch, kteří nepoznali lásku nebeského Otce, těch, kteří Ho poslouchají, ale nerozumějí Mu, nechodí s Ním, nepoznali Ho. Já si přeji, abyste vy poznaly pravdu mého Syna a byly mi apoštoly, abyste se jako Boží děti pozdvihly nad lidské smýšlení a vždy ve všem znovu hledaly Boží smýšlení. Děti moje, modlete se a postěte, abyste mohly poznat všechno to, co od vás žádám. Modlete se za svoje pastýře a vroucně si přejte, abyste ve společenství s nimi poznaly lásku nebeského Otce. Děkuji vám.
8. prosinec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana December 2013
8. prosinec 2013 , Aktualizováno 11. prosinec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message December 2 2013
 • Italiano - Messaggio, 2 dicembre 2013
 • English - Message, December 2, 2013
 • Español - Mensaje, 2 de diciembre de 2013
 • Polski - Orędzie 2. grudzień 2013r.
 • Français - Message, 2 décembre 2013
 • Hrvatski - Poruka, 2. prosinac 2013.
 • Deutch - Botschaft 2. Dezember 2013
 • Čeština - Poselství, 2. prosince 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. dezembro
 • Slovenčina - Posolstvo 2. december 2013
 • Русский - Послание, 2 Декабрь, 2013
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. december 2013
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Mười Một 2013
24. prosinec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Song lyrics included
Ninna Nanna A Gesu Bambino Figli Del Divino Amore Medjugorje
25. prosinec 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Jakov
Dítka, Ježíš se dnes chce zvláštním způsobem usídlit v každém vašem srdci a sdílet s vámi každou vaši radost i vaši bolest. Proto se dnes, dítka, zvláštním způsobem zadívejte do svého srdce a pozeptejte se jestli opravdu pokoj a radost narozením Ježíše Krista zachvátily vaše srdce. Dítka, nežijte ve tmě, tíhněte ke světlu a k Božímu spasení. Děti, rozhodněte se pro Ježíše a darujte mu svůj život a svá srdce, protože jenom tak bude Všemohoucí moci působit ve vás a skrze vás.
25. prosinec 2013 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Nesu vám Krále Míru, aby vám On dal svůj mír. Vy, dítka, se modlete, modlete, modlete. Plod modlitby bude vidět na tvářích lidí, kteří se rozhodli pro Boha a jeho Království. Já se svým Synem Ježíšem vás všechny žehnám požehnáním míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
30. prosinec 2013 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message December 25 2013
 • Italiano - Messaggio, 25 dicembre 2013
 • English - Message, December 25, 2013
 • Español - Mensaje, 25 de diciembre de 2013
 • Polski - Orędzie 25. grudzień 2013r.
 • Français - Message, 25 décembre 2013
 • Hrvatski - Poruka, 25. prosinac 2013.
 • Deutch - Botschaft 25. Dezember 2013
 • Čeština - Poselství, 25. prosince 2013
 • Português - Mensagem, 2013.g. 25. dezembro
 • Русский - Послание, 25 Декабрь, 2013
 • Slovenčina - Posolstvo 25. december 2013
1. srpen 2013 , Aktualizováno 2. listopad 2016
Medjugorje Webcams

The cameras are transmitting live during Medjugorje church programme, usually at evenings (summer time from 18:00 CET, winter time from 17:00 CET)

Le telecamere trasmettere durante il programma chiesa di Medjugorje, di solito la sera (periodo estivo dalle ore 18:00 CET, orario invernale dalle 17:00 CET

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`