Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc říjen, 2014

2. říjen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Mateřskou láskou vás prosím, mějte rádi jedni druhé. Ať je ve vašich srdcích tak, jak si můj Syn od samotného počátku přál - na prvním místě láska k Nebeskému Otci a k bližnímu vašemu nadevšechno pozemské. Drahé moje děti, což nepoznáváte znamení doby? Což nepoznáváte, že je to všechno kolem vás, všechno, co se děje tak, protože není lásky? Pochopte, že je spása v pravých hodnotách. Přijměte moc Nebeského Otce, milujte Ho a ctěte. Choďte ve stopách mého Syna. Vy, děti moje, apoštolové moji drazí, vy se stále znovu shromažďujete kolem mne, protože jste žízniví. Žízniví jste míru, lásky a štěstí. Z mých rukou se napijete. Moje ruce vám nabízejí mého Syna, který je pramen čisté vody. On oživí vaši víru a očistí vaše srdce, protože můj Syn miluje čistá srdce, a čistá srdce milují mého Syna. Jen čistá srdce jsou pokorná a mají pevnou víru. Taková srdce já od vás žádám, děti moje. Můj Syn mi řekl, že já jsem matka celého světa. Vás, kteří mne jako takovou přijímáte, prosím, abyste mi svým životem, modlitbou a obětí pomohli, aby mne všechny moje děti přijaly jako matku, abych je mohla vést k prameni čisté vody. Děkuji vám. Drahé moje děti, když vám vaši pastýři svými požehnanými rukami podávají tělo mého Syna, stále v srdci děkujte mému Synu za oběť i za pastýře, které vám stále znovu dává.
5. říjen 2014 , Aktualizováno 10. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message October 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 Ottobre 2014
 • English - Message, October 2, 2014
 • Deutch - Botschaft 2. Oktober 2014
 • Čeština - Poselství, 2. října 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. listopad 2014.
 • Español - Mensaje, 2 de octubre de 2014
 • Français - Message, 2. octobre 2014
 • Polski - Orędzie 2. październik 2014r.
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. outubro
 • Română - Mesaj din 2 octombrie 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. október 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. oktober 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Mười 2014
 • Suomi - Viesti 2.lokakuu
 • Nederlands - Boodschap, 2 october 2014
 • Русский - Послание, 2 Октябрь, 2014
11. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen
Medjugorje Youth Festival Complete
 • Day 1, Part 1
 • Day 1 - Adoration
 • Day 2 Pt 1. 2014
 • Day 2 Pt 2. 2014
 • Day 3 Pt 1. 2014
 • Day 3 Pt 2. 2014
 • Day 4 Pt 1. 2014
 • Day 4 Pt 2. 2014
 • Day 5 Pt 1. 2014
 • Day 5 Pt 2. 2014
 • Day 5 Pt 3. 2014
11. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Mladifest 2014 Best Moments
18. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Wide screen
Medjugorje Mladifest 2014

Pilgrims walking up Apparition Hill.

Song - Whispers in the Dark
Artist - Yanni
Video - Foto Dani

25. říjen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Modlete se v tomto milostiplném čase a žádejte přímluvu všech svatých, kteří jsou již ve světle. Ať jsou vám oni den po dni příkladem a povzbuzením na cestě vašeho obrácení. Dítka, buďte si vědomy, že je váš život krátký a pomíjející. Proto žízněte po věčnosti a připravujte svá srdce v modlitbě. Já jsem s vámi a přimlouvám se před svým Synem za každého z vás, zvláště za ty, kteří se zasvětili mně a mému Synu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Medjugorje October
27. říjen 2014 , Aktualizováno 29. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message October 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 Ottobre 2014
 • English - Message, October 25, 2014
 • Español - Mensaje, 25 de octubre de 2014
 • Français - Message, 25. octobre 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. listopad 2014.
 • Deutch - Botschaft 25. Oktober 2014
 • Čeština - Poselství, 25. října 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. outubro
 • Slovenčina - Posolstvo 25. október 2014
 • Română - Mesaj din 25 octombrie 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Mười 2014
 • Polski - Orędzie 25. październik 2014r.
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. oktober 2014
 • Русский - Послание, 25 Октябрь, 2014

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`