Medjugorje WebSite - Aktualizace za rok 2014

2. leden 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, abyste mohly být mými apoštoly a abyste mohly pomoci všem těm, kteří jsou ve tmě, aby poznaly světlo lásky mého Syna, musíte mít čistá a pokorná srdce. Nemůžete pomoci, aby se můj Syn narodil a kraloval v srdcích těch, kteří Ho neznají jestli nekraluje – jestli není král ve vašem srdci. Já jsem s vámi. Chodím s vámi jako matka. Klepu na vaše srdce. Nemohou se otevřít, protože nejsou pokorná. Modlím se a modlete se i vy, děti moje milované, abyste mohly mému Synu otevřít čistá a pokorná srdce a přijmout dary, které vám slíbil. Tehdy budete vedení láskou a silou mého Syna. Tehdy budete mými apoštoly, kteří všude kolem sebe šíří plody Boží lásky. Z vás a skrze vás bude působit můj Syn, protože budete jedno. Potom touží moje mateřské srdce, po jednotě všech mých dětí skrze mého Syna. S velikou láskou žehnám a modlím se za vyvolené mého Syna, za vaše pastýře. Děkuji vám. Panna Maria byla zpočátku smutná a potom rozhodná.
6. leden 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message January 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 gennaio 2014
 • English - Message, 2 January 2014
 • Français - Message, 2. janvier 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. siječanj 2014.
 • Español - Mensaje, 2 de enero de 2014
 • Deutsch - Mensaje, 2. Januar 2014
 • Português - Mensagem, 2013.g. 2. janeiro
 • Polski - Orędzie, 2. styczeń 2014r.
 • Čeština - Poselství, 2. ledna 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. január 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. januar 2014
 • Русский - Послание, 2 Январь, 2014
 • Română - Mesaj din 2 ianuarie 2014
 • Nederlands - Boodschap, 2 januari 2014
25. leden 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Modlete se, modlete se, modlete se, aby odlesk vaší modlitby měl vliv na ty, které potkáváte. Dejte Písmo svaté na viditelné místo ve svých rodinách a čtěte je, aby slova míru tekla ve vašich srdcích. Modlím se s vámi a za vás, dítka, abyste se stávali den po dni ještě více otevření Boží vůli. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
26. leden 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message January 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 gennaio 2014
 • English - Message, 25 January 2014
 • Français - Message, 25. janvier 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. siječanj 2014.
 • Español - Mensaje, 25 de enero de 2014
 • Deutsch - Mensaje, 25. Januar 2014
 • Português - Mensagem, 2013.g. 25. janeiro
 • Polski - Orędzie, 25. styczeń 2014r.
 • Čeština - Poselství, 25. ledna 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 25. január 2014
 • Magyar - Üzenet, 2014.január 25
 • Română - Mesaj din 25 ianuarie 2014
2. únor 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Mateřskou láskou si přeji vás naučit upřímnosti, protože si přeji, abyste ve svém působení, jako apoštolové, byli přesní, rozhodní a především upřímní. Přeji si, abyste milostí Boží byli oteření pro požehnání. Přeji si, abyste půstem a modlitbou vyprosili od Nebeského Otce poznání přirozeného, svatého – Božského. Naplnění poznáním pod záštitou mého Syna a mne, budete mými apoštoly, kteří budou umět šířit slovo Boží ke všem těm, kteří o něm nevědí, a budete umět přejít překážky, které vám budou stát v cestě. Děti moje, s požehnáním na vás sestoupí milost Boží, a vy ji budete moci udržet půstem, modlitbou, pročištěním a usmířením. Budete mít činorodost, kterou od vás žádám. Modlete se za svoje pastýře, aby paprsek Boží milosti ozářil jejich cesty. Děkuji vám.
8. únor 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message February 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 febbraio 2014
 • English - Message, February 2, 2014
 • Español - Mensaje, 2 de febrero de 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. veljača 2014.
 • Français - Message, 2. février 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. fevereiro
 • Polski - Orędzie 2. luty 2014r
 • Čeština - Poselství 2. února 2014
 • Slovenčina - Posolstvo, 2. február 2014
 • Română - Mesaj din 2 februarie 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. februar 2014
25. únor 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Vidíte, slyšíte, cítíte, že v srdcích mnohých lidí není Bůh. Nechtějí ho, protože jsou daleko od modlitby a nemají mír. Vy, dítka, se modlete, žijte Boží přikázání. Vy buďte modlitba, vy kteří jste od samotného počátku řekli „ano“ mojí výzvě. Svědčte o Bohu a mojí přítomnosti a nezapomeňte, dítka, já jsem s vámi a mám vás ráda. Den za dnem vás všechny obětuji svému Synu Ježíšovi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
1. březen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message February 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 febbraio 2014
 • English - Message, February 25, 2014
 • Español - Mensaje, 25 de febrero de 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. veljača 2014.
 • Français - Message, 25. février 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. fevereiro
 • Polski - Orędzie 25. luty 2014r
 • Deutsch - Mensaje, 25. február 2014
 • Slovenčina - Posolstvo, 25. február 2014
 • Română - Mesaj din 25 februarie 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. februar 2014
 • Magyar - Üzenet, 2014.február 25
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Hai 2014
2. březen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, přicházím k vám jako matka a přeji si, abyste ve mně, jako matce nalezly příbytek, útěchu a odpočinek. Proto, děti moje, apoštolové mojí lásky, modlete se. Modlete se s pokornou zbožností, poslušností a plnou důvěrou v Nebeského Otce. Důvěřujte jako jsem i já důvěřovala, když mi bylo řečeno, že přinesu požehnání zaslíbení. At' z vašeho srdce na vaše rty stále přichází: „At' je vůle Tvá". Proto důvěřujte a modlete se, abych se za vás mohla přimlouvat u Pána, aby vám dal nebeské požehnání a naplnil vás Duchem Svatým. Tehdy budete moci pomoci všem těm, kteří neznají Pána – vy apoštolové mojí lásky pomůžete jim, aby Ho s plnou důvěrou nazývali svým Otcem. Modlete se za svoje pastýře a důvěřujte v jejich požehnané ruce. Děkuji vám.
5. březen 2014 , Aktualizováno 9. březen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message March 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 marzo 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. ožujak 2014.
 • English - Message, March 2, 2014
 • Română - Mesaj din 2 martie 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. março
 • Français - Message, 2. mars 2014
 • Polski - Orędzie 2. marzec 2013r
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. marec 2014
 • Русский - Послание, 2 Март, 2014
 • Čeština - Poselství 2. února 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. marec 2014
 • Español - Mensaje, 2 de marzo de 2014
 • Nederlands - Boodschap, 2 maart 2014
 • Deutch - Botschaft 2. März 2014
13. březen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana March 2014
18. březen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Vizionářka Mirjana Dragičecić - Soldo měla denní zjevení od 24. června 1981. do 25. prosince 1982. Při poslením zjevení jí Panna Maria řekla, že se jí nadále bude zjevovat jen jednou do roka, a to 18. března. Tak tomu je po všechny roky až do dnes. Několik tisíc poutníků se shromáždilo k modlitbě růžence. Zjevení začalo ve 13:46 hod. a trvalo do 13:51 hod. Panna Maria dala následující poselství:
Drahé děti! Jako matka vám chci být nápomocná. Přeji si vám svojí mateřskou láskou pomoci otevřít vaše srdce a abyste do něj na první místo vložily mého Syna. Přeji si, aby vás skrze vaší lásku k mému Synu a skrze vaší modlitbu ozářilo Boží světlo a naplnilo Boží milosrdenství. Přeji si, aby se tak zahnala temnota a stín smrti, který vás chce obklopit a zavést. Přeji si, abyste pocítily radost požehnání Božího zaslíbení. Vy, děti člověka, vy jste Boží děti, vy jste moje děti. Proto, děti moje, pojďte cestami, kterými vás moje láska vede, učí pokoře, moudrosti a nalézá cestu k Nebeskému Otci. Modlete se se mnou za ty, kteří mne nepřijímají a nenásledují, ty, kteří pro tvrdost svého srdce, nemohou pocítit radost z pokory, zbožnosti, míru a lásky - radost mého Syna. Modlete se, aby vám vaši pastýři svými požehnanými rukami stále dávali radost Božího požehnání. Děkuji vám.
25. březen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Znovu vás vyzývám: začněte boj proti hříchu jako v prvních dnech, jděte ke zpovědi a rozhodněte se pro svatost. Láska Boží poteče přes vás do světa, mír zavládne ve vašich srdcích a Boží požehnání vás naplní. Já jsem s vámi a před mým Synem Ježíšem se přimlouvám za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. duben 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, mateřskou láskou vám chci pomoci, aby váš život modlitby a pokání byl pravým pokusem o přibližování se mému Synu a jeho božskému světlu, abyste se uměly odloučit od hříchu. Každá modlitba, každá mše i každý půst jsou pokusem o přiblížení mému Synu, připomínkou jeho slávy a útočištěm před hříchem. Jsou cestou k novému sjednocení dobrého Otce a jeho dětí. Proto, moje drahé děti, otevřeným srdcem, plným lásky, vzývejte jméno Nebeského Otce, aby vás osvítil Duchem Svatým. Skrze Ducha Svatého se stanete pramenem Boží lásky. Z toho pramene budou pít všichni ti, kteří neznají mého Syna, všichni ti, kteří žízní po lásce a míru mého Syna. Děkuji vám! Modlete se za svoje pastýře. Já se za ně modlím a přeji si, aby vždycky cítili požehnání mých mateřských rukou a podporu mého mateřského srdce.
25. duben 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message April 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 aprile 2014
 • English - Message, April 2, 2014
 • Deutch - Botschaft 2. April 2014
 • Español - Mensaje, 2 de aprile de 2014
 • Français - Message, 2. avril 2014
 • Čeština - Poselství 2. dubna 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. travanj 2014.
 • Polski - Orędzie 2. kwiecień 2014r
 • Română - Mesaj din 2 aprile 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. abril
 • Русский - Послание, 2 Апрель, 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. april 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. apríl 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Tư 2014
 • Kiswahili - Karibuni Ujumbe, 2 Aprili 2014
25. duben 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Otevřte svá srdce milosti, kterou vám Bůh dává přese mne, jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Buďte modlitba a láska pro všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a Jeho lásky. Já jsem s vámi a za vás všechny se přimlouvám před svým Synem Ježíšem a miluji vás nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
1. květen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message April 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 aprile 2014
 • English - Message, April 25, 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. travanj 2014.
 • Español - Mensaje, 25 de aprile de 2014
 • Deutch - Botschaft 25. April 2014
 • Français - Message, 25. avril 2014
 • Čeština - Poselství, 25. dubna 2014
 • Magyar - Üzenet, 2014.április 25
 • Nederlands - Boodschap, 25 april 2014
 • Polski - Orędzie 25. kwiecień 2014r
 • Русский - Послание, 25 Апрель, 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tư 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. april 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 25. apríl 2014
 • Română - Mesaj din 25 aprile 2014
2. květen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Já, vaše matka, s vámi jsem pro vaše životní dobro, pro vaše potřeby a pro vaše osobní poznání. Nebeský Otec vám dal svobodu, abyste samy rozhodly a samy poznaly. Já vám chci pomoci. Chci vám být matka, učitelka pravdy, abyste prostotou otevřeného srdce poznaly nesmírnou čistotu a světlo, které z ní vychází a rozbíjí temnotu, světlo, které přináší naději. Já, děti moje, rozumím vašim bolestem a trápení. Kdo by vám rozuměl lépe než matka. A vy, děti moje? Je malý počet těch, kteří mně rozumějí a následují mne. Veliký je počet ztracených, těch, kteří ještě nepoznaly pravdu v mém Synu. Proto, apoštolové moji, modlete se a působte. Přinášejte světlo a neztrácejte naději. Já jsem s vámi. Zvláštním způsobem s vašimi pastýři. Mateřským srdcem je miluji a chráním, protože oni vás vedou k ráji, který vám můj Syn slíbil. Děkuji vám.
5. květen 2014 , Aktualizováno 18. květen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message May 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 maggio 2014
 • English - Message, May 2, 2014
 • Čeština - Poselství, 2. května 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. svibanj 2014.
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. maio
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. maj 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. máj 2014
 • Русский - Послание, 2 Май, 2014
 • Deutch - Botschaft 2. Mai 2014
 • Español - Mensaje, 2 de mayo de 2014
 • Français - Message, 2. mai 2014
 • Polski - Orędzie 2. maj 2014r
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Năm 2014
 • Română - Mesaj din 2 mai 2014
 • Nederlands - Boodschap, 2 mei 2014
25. květen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Modlete se a buďte si vědomy, že jste bez Boha hlína. Proto, obraťte své myšlenky a srdce k Bohu a modlitbě. Důvěřujte v jeho lásku. V Božím duchu, vy dítka, jste všichni povoláni, abyste byly svědky. Vy jste drahocenní, a já vás volám, dítka, ke svatosti a životu věčnému. Proto si buďte vědomy, že je tento život pomíjející. Já vás mám ráda a vybízím k novému životu obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. květen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Documentary, Wide screen
Il Mistero Medjugorje Italiani All Estero Tv
29. květen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message May 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 maggio 2014
 • English - Message, May 25, 2014
 • Español - Mensaje, 25 de mayo de 2014
 • Deutch - Botschaft 25. Mai 2014
 • Français - Message, 25. mai 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. svibanj 2014.
 • Magyar - Üzenet, 2014.május 25
 • Polski - Orędzie 25. maj 2014r
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. maio
 • Čeština - Poselství, 25. května 2014
 • Română - Mesaj din 25 mai 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Năm 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. maj 2014
 • Suomi - Viesti, 25.maaliskuu 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 25. máj 2014
2. červen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Všechny vás volám a přijímám jako svoje děti. Modlím se, abyste mne vy přijaly a měly rádi jako matku. Všechny jsem vás sjednotila ve svém srdci, sestoupila mezi vás a žehnám vás. Vím, že vy si odemne přejete útěchu a naději, protože vás mám ráda a přimlouvám se za vás. Já od vás žádám, abyste se sjednotily se mnou v mém Synu a byly mými apoštoly. Abyste to mohly, znovu vás vyzývám, abyste milovaly. Není lásky bez modlitby - není modlitby bez odpuštění, protože láska je modlitba - odpuštění je láska. Děti moje, Bůh vás stvořil, abyste milovaly, a milujete, abyste odpustily. Každá modlitba, která vychází z lásky vás sjednocuje s mým Synem a Duchem Svatým, a Duch Svatý vás osvěcuje a činí mými apoštoly, apoštoly, kteří vše co dělají, budou dělat ve jménu Páně. Oni se budou modlit skutky a ne jen slovy, protože mají rádi mého Syna a chápou cestu pravdy, která vede do života věčného. Modlete se za svoje pastýře, aby vás vždy mohli čistým srdcem vést cestou pravdy a lásky, cestou mého Syna. Děkuji vám.
6. červen 2014 , Aktualizováno 19. červen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message June 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 giugno 2014
 • English - Message, June 2, 2014
 • Čeština - Poselství, 2. června 2014
 • Español - Mensaje, 2 de junio de 2014
 • Français - Message, 2. juin 2014
 • Polski - Orędzie 2. czerwiec 2014r
 • Hrvatski - Poruka, 2. lipanj 2014.
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. junho
 • Română - Mesaj din 2 iunie 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. junij 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. jún 2014
 • Nederlands - Boodschap, 2 junho 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Sáu 2014
 • Русский - Послание, 2 Июнь, 2014
25. červen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Nejvyšší mi dává milost, abych mohla být ještě s vámi a abych vás vodila v modlitbě k cestě míru. Vaše srdce a duše žízní po míru a lásce, po Bohu a jeho radosti. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, a v modlitbě odhalíte moudrost života. Já vám všem žehnám a přimlouvám se za každého z vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
28. červen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message June 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 giugno 2014
 • English - Message, June 25, 2014
 • Español - Mensaje, 25 de junio de 2014
 • Deutch - Botschaft 25. Juni 2014
 • Čeština - Poselství, 25. června 2014
 • Français - Message, 25. juin 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. lipanj 2014.
 • Magyar - Üzenet, 2014.június 25
 • Nederlands - Boodschap, 25 juni 2014
 • Polski - Orędzie 25. czerwiec 2014r
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. junho
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Sáu 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. junij 2014
 • Русский - Послание, 25 Июнь, 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 25. jún 2014
 • Română - Mesaj din 25 mai 2014
2. červenec 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, Já, matka vás zde shromážděných a matka celého světa, vám žehnám mateřským požehnáním a vybízím vás, abyste se vydaly cestou pokory. Ta cesta vede k poznání lásky mého Syna. Můj Syn je všemohoucí, On je ve všem. Jestli vy, děti moje, to nepoznáváte, pak vaší duší vládne tma - slepota. Uzdravit vás může jenom pokora. Děti moje, já jsem stále žila pokorně, odvážně a s nadějí. Věděla jsem, poznala jsem, že je Bůh v nás a my v Bohu. Totéž žádám od vás. Chci, abyste všechny byly se mnou na věčnosti, protože vy jste část mne. Na vaší cestě vám já pomohu. Moje láska vás ovine jako plášť a učiní z vás apoštoly mého světla – Božího světla. Láskou, která vychází z pokory budete přinášet světlo, kde vládne tma - slepota. Budete přinášet mého Syna, který je světlo světa. Já jsem stále s vašimi pastýři a modlím se, aby vám stále byli příkladem pokory. Děkuji vám.
6. červenec 2014 , Aktualizováno 8. červenec 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message July 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 luglio 2014
 • English - Message, July 2, 2014
 • Čeština - Poselství, 2. července 2014
 • Deutch - Botschaft 2. Juli 2014
 • Español - Mensaje, 2 de julio de 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. srpanj 2014.
 • Polski - Orędzie 2. lipiec 2014r
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. julho
 • Français - Message, 2. juillet 2014
 • Română - Mesaj din 2 iulie 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. julij 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. júl 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Bảy 2014
 • Русский - Послание, 2 Июнь, 2014
 • Suomi - Viesti, 2.heinäkuu 2014
 • Kiswahili - Ujumbe, 2 Julai 2014
25. červenec 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Vy si nejste vědomy, kolik milostí žijete v tomto čase ve kterém vám Nejvyšší dává znamení, abyste se otevřely a obrátily. Vraťte se k Bohu a modlitbě a ať ve vašich srdcích, rodinách a společenstvích vládne modlitba, aby vás Duch Svatý vedl a povzbuzoval, abyste byly každým dnem otevřenější Boží vůli a jeho plánu pro každého z vás. Já jsem s vámi a se svatými anděly se za vás přimlouvám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
27. červenec 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message July 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 luglio 2014
 • English - Message, July 25, 2014
 • Deutch - Botschaft 25. Juli 2014
 • Español - Mensaje, 25 de julio de 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. srpanj 2014.
 • Français - Message, 25. juillet 2014
 • Čeština - Poselství, 25. července 2014
 • Polski - Orędzie 25. lipiec 2014r
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. julho
 • Magyar - Üzenet, 2014.július 25
 • Slovenčina - Posolstvo 25. júl 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. julij 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Bảy 2014
 • Русский - Послание, 25 Июнь, 2014
2. srpen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, důvod, že jsem s vámi, moje poslání, je, abych vám pomohla, aby zvítězilo Dobro, i když se vám to nyní nezdá být možné. Vím, že mnoha věcem nerozumíte, jako jsem ani já všemu nerozuměla, všemu tomu, co mi můj Syn vykládal, když vyrůstal vedle mne, ale já jsem Mu věřila a následovala Ho. O to prosím i vás, abyste mi věřily a abyste mne následovaly. Ale, děti moje, následovat mne znamená milovat mého Syna nadevšechno, milovat Ho v každém člověku, bez rozdílu. Abyste to mohly, vyzývám vás znovu k odříkání, modlitbě a půstu. Vyzývám vás, aby životem vaší duše byla Eucharistie. Já vás vyzývám, abyste mi byly apoštoly světla, kteří budou světem šířit lásku a milosrdenství. Děti moje, váš život je jen jedno mrknutí proti životu věčnému. A až přijdete před mého Syna On uvidí ve vašich srdcích kolik jste lásky měly. Abyste pravým způsobem šířily lásku, já prosím svého Syna, aby vám skrze lásku udělil společenství skrze Něj, jednotu mezi vámi, jednotu mezi vámi a vašimi pastýři. Můj Syn se vám přes ně stále znovu dává a obnovuje vaši duši. To nezapomeňte. Děkuji vám.
5. srpen 2014 , Aktualizováno 8. srpen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message August 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 agosto 2014
 • English - Message, August 2, 2014
 • Español - Mensaje, 2 de agosto de 2014
 • Čeština - Poselství, 2. srpna 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. kolovoz 2014.
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. agosto
 • Deutch - Botschaft 2. August 2014
 • Polski - Orędzie 2. sierpień 2014r
 • Română - Mesaj din 2 august 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. avgust 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. august 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Tám 2014
 • Русский - Послание, 2 Август, 2014
 • Français - Message, 2. août 2014
 • Nederlands - Boodschap, 2 augustus 2014
 • Suomi - Viesti 2.elokuu 2014
25. srpen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Modlete se na moje úmysly, protože Satan si přeje zničit můj plán, který mám zde a ukrást vám mír. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, aby Bůh skrze každého z vás mohl působit. Ať budou vaše srdce otevřená Boží vůli. Já vás miluji a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
26. srpen 2014 , Aktualizováno 2. září 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message August 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 agosto 2014
 • English - Message, August 25, 2014
 • Español - Mensaje, 25 de agosto de 2014
 • Čeština - Poselství, 25. srpna 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. kolovoz 2014.
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. agosto
 • Deutch - Botschaft 25. August 2014
 • Polski - Orędzie 25. sierpień 2014r
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. avgust 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 25. august 2014
 • Русский - Послание, 25 Август, 2014
 • Français - Message, 25. août 2014
 • Magyar - Üzenet, 2014.augusztus 25
 • Română - Mesaj din 25 august 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tám 2014
 • Nederlands - Boodschap, 25 augustus 2014
 • Suomi - Viesti 25.elokuu 2014
2. září 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, já vaše matka znovu přicházím mezi vás z lásky, která nemá konce, z nekonečné lásky, nekonečného Nebeského Otce. A když se dívám do vašich srdcí, vidím, že mnozí z vás mne přijímáte jako matku a upřímným a čistým srdcem chcete být mými apoštoly. Ale já jsem matka i vás, kteří mne nepřijímáte a v tvrdosti svého srdce nechcete poznat lásku mého Syna. A nevíte jak moc moje srdce trpí a jak moc prosím svého Syna za vás. Prosím ho, aby uzdravil vaše duše, protože On to může. Prosím ho, aby vás osvítil zázrakem Ducha Svatého, abyste ho přestali stále znovu zrazovat, urážet a zraňovat. Celým srdcem prosím, abyste pochopili, že jenom můj Syn je spása a světlo světa. A vy, děti moje, apoštolové moji drazí, stále noste mého Syna v Srdci a v myšlenkách. Tak vy nosíte lásku. Všichni ti, kteří ho neznají ho poznají ve vaší lásce. Já jsem stále při vás. Zvláštním způsobem jsem s vašimi pastýři, protože je můj Syn povolal, aby vás vedli cestou k věčnosti. Děkuji vám, apoštolové moji za oběť a za lásku.
4. září 2014 , Aktualizováno 9. září 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message September 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 Settembre 2014
 • English - Message, September 2, 2014
 • Čeština - Poselství, 2. září 2014
 • Polski - Orędzie 2. wrzesień 2014r.
 • Français - Message, 2. septembre 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. rujan 2014.
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. setembro
 • Español - Mensaje, 2 de septiembre de 2014
 • Deutch - Botschaft 2. September 2014
 • Română - Mesaj din 2 septembrie 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Chín 2014
 • Русский - Послание, 2 Сентябрь, 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. september 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. september 2014
 • Suomi - Viesti, 2.syyskuu 2014
 • Nederlands - Boodschap, 2 september 2014
25. září 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás vyzývám, abyste i vy byly jako hvězdy, které svojí září dávají světlo a krásu druhým, aby se radovali. Dítka buďte I vy zář, krása, radost a mír, a zvláště modlitba pro všechny ty, kteří jsou daleko od mé lásky a lásky mého Syna Ježíše. Dítka, svědčte o své víře a modlitbě v radosti, v radosti víry, která je ve vašich srdcích a modlete se za mír, který je drahocenný dar od Boha. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
27. září 2014 , Aktualizováno 30. září 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message September 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 Settembre 2014
 • English - Message, September 25, 2014
 • Español - Mensaje, 25 de septiembre de 2014
 • Polski - Orędzie 25. wrzesień 2014r.
 • Français - Message, 25. septembre 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. rujan 2014.
 • Deutch - Botschaft 25. September 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 25. september 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. setembro
 • Magyar - Üzenet, 2014.szeptember 25
 • Română - Mesaj din 25 septembrie 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Chín 2014
 • Čeština - Poselství, 25. září 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. september 2014
 • Русский - Послание, 25 Сентябрь, 2014
 • Nederlands - Boodschap, 25 september 2014
2. říjen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Mateřskou láskou vás prosím, mějte rádi jedni druhé. Ať je ve vašich srdcích tak, jak si můj Syn od samotného počátku přál - na prvním místě láska k Nebeskému Otci a k bližnímu vašemu nadevšechno pozemské. Drahé moje děti, což nepoznáváte znamení doby? Což nepoznáváte, že je to všechno kolem vás, všechno, co se děje tak, protože není lásky? Pochopte, že je spása v pravých hodnotách. Přijměte moc Nebeského Otce, milujte Ho a ctěte. Choďte ve stopách mého Syna. Vy, děti moje, apoštolové moji drazí, vy se stále znovu shromažďujete kolem mne, protože jste žízniví. Žízniví jste míru, lásky a štěstí. Z mých rukou se napijete. Moje ruce vám nabízejí mého Syna, který je pramen čisté vody. On oživí vaši víru a očistí vaše srdce, protože můj Syn miluje čistá srdce, a čistá srdce milují mého Syna. Jen čistá srdce jsou pokorná a mají pevnou víru. Taková srdce já od vás žádám, děti moje. Můj Syn mi řekl, že já jsem matka celého světa. Vás, kteří mne jako takovou přijímáte, prosím, abyste mi svým životem, modlitbou a obětí pomohli, aby mne všechny moje děti přijaly jako matku, abych je mohla vést k prameni čisté vody. Děkuji vám. Drahé moje děti, když vám vaši pastýři svými požehnanými rukami podávají tělo mého Syna, stále v srdci děkujte mému Synu za oběť i za pastýře, které vám stále znovu dává.
5. říjen 2014 , Aktualizováno 10. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message October 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 Ottobre 2014
 • English - Message, October 2, 2014
 • Deutch - Botschaft 2. Oktober 2014
 • Čeština - Poselství, 2. října 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. listopad 2014.
 • Español - Mensaje, 2 de octubre de 2014
 • Français - Message, 2. octobre 2014
 • Polski - Orędzie 2. październik 2014r.
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. outubro
 • Română - Mesaj din 2 octombrie 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. október 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. oktober 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Mười 2014
 • Suomi - Viesti 2.lokakuu
 • Nederlands - Boodschap, 2 october 2014
 • Русский - Послание, 2 Октябрь, 2014
11. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies, Wide screen
Medjugorje Youth Festival Complete
 • Day 1, Part 1
 • Day 1 - Adoration
 • Day 2 Pt 1. 2014
 • Day 2 Pt 2. 2014
 • Day 3 Pt 1. 2014
 • Day 3 Pt 2. 2014
 • Day 4 Pt 1. 2014
 • Day 4 Pt 2. 2014
 • Day 5 Pt 1. 2014
 • Day 5 Pt 2. 2014
 • Day 5 Pt 3. 2014
11. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Mladifest 2014 Best Moments
18. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Wide screen
Medjugorje Mladifest 2014

Pilgrims walking up Apparition Hill.

Song - Whispers in the Dark
Artist - Yanni
Video - Foto Dani

25. říjen 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Modlete se v tomto milostiplném čase a žádejte přímluvu všech svatých, kteří jsou již ve světle. Ať jsou vám oni den po dni příkladem a povzbuzením na cestě vašeho obrácení. Dítka, buďte si vědomy, že je váš život krátký a pomíjející. Proto žízněte po věčnosti a připravujte svá srdce v modlitbě. Já jsem s vámi a přimlouvám se před svým Synem za každého z vás, zvláště za ty, kteří se zasvětili mně a mému Synu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Medjugorje October
27. říjen 2014 , Aktualizováno 29. říjen 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message October 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 Ottobre 2014
 • English - Message, October 25, 2014
 • Español - Mensaje, 25 de octubre de 2014
 • Français - Message, 25. octobre 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. listopad 2014.
 • Deutch - Botschaft 25. Oktober 2014
 • Čeština - Poselství, 25. října 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. outubro
 • Slovenčina - Posolstvo 25. október 2014
 • Română - Mesaj din 25 octombrie 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Mười 2014
 • Polski - Orędzie 25. październik 2014r.
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. oktober 2014
 • Русский - Послание, 25 Октябрь, 2014
2. listopad 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, jsem s vámi s požehnáním mého Syna, s vámi, kteří mne máte rádi a kteří se mne snažíte následovat. Já chci být i s vámi, kteří mne nepřijímáte. Všem vám otevírám svoje srdce plné lásky a žehnám vám svýma mateřskýma rukama. Jsem matka, která vám rozumí. Žila jsem váš život a prožila vaše trápení i radosti. Vy, kteří prožíváte bolest, rozumíte mojí bolesti a trápení pro ty moje děti, které nedovolují, aby je ozářilo světlo mého Syna, ty moje děti, které žijí v temnotě. Proto potřebuji vás, vás, které ozářilo světlo a kteří jste pochopily pravdu. Volám vás, aby ste se klaněly mému Synu, aby vaše duše rostla a dosáhla pravé spirituality. Apoštolové moji, tehdy mi budete moci pomoci. Pomoci mně znamená modlit se za ty, kteří nepoznali lásku mého Syna. Když se modlíte za ně, vy ukazujete mému Synu, že Ho máte rádi a následujete Ho. Můj Syn mi slíbil, že zlo nikdy nezvítězí, protože jste tu vy, duše spravedlivých; vy, kteří se snažíte své modlitby říci srdcem; vy, kteří svoje bolesti a trápení přinášíte mému Synu; vy, kteří chápete, že je život jenom mrknutí; vy, kteří toužíte po Království Nebeském. Vás to vše činí mými apoštoly a vede k vítězství mého Srdce. Proto, děti moje, očistěte svá srdce a klanějte se mému Synu. Děkuji vám!
2. listopad 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Sounds Of Medjugorje 7 Songs Michael O Brien

Continuous non-stop beautiful music. Inspirational and devotional crystal clear HQ audio.

5. listopad 2014 , Aktualizováno 15. listopad 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message November 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 novembre 2012
 • English - Message, November 2, 2012
 • Español - Mensaje, 2 de noviembre de 2014
 • Français - Message, 2. novembre 2014
 • Deutch - Botschaft 2. November 2014
 • Čeština - Poselství, 2. listopadu 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. studeni 2014.
 • Polski - Orędzie 2. listopad 2014r.
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. novembro
 • Slovenčina - Posolstvo 2. november 2014
 • Română - Mesaj din 2 noiembrie 2014
 • Русский - Послание, 2 Ноябрь, 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. november 2014
 • Nederlands - Boodschap, 2 november 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Mười Một 2014
16. listopad 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Wide screen
Medjugorje Konigin Des Friedens
16. listopad 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Testimonies, Wide screen
Testimonianze Di Ania Goledzinowska Suor Lorella Ad Ancona

Le testimonianze di Ania Golędzinowska, ex modella convertita a Medjugorje e suor Lorella, Ancona 26 ottobre 2014

16. listopad 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Music with pictures, Wide screen
Kyrie Eleison Medjugorje Mladifest 2014
24. listopad 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Charity, Wide screen
Marys Meals Child 31
 • Child 31 - The Story of Mary's Meals
 • Child 31 - La storia di Mary's Meals
 • Dijete 31 - Priča o Marijinim obrocima
 • Child 31 - La historia de Mary's Meals
 • Dziecko 31 - Historia Mary's Meals
 • Kind 31 - Die Geschichte von Mary's Meals
 • Child 31 - Het Verhaal van Mary's Meals
 • Criança 31 - A história das Mary's Meals
 • Enfant N°31 - L'histoire de Mary's Meals

Subtitles: Italian, Croatian, Spanish, Polish, German, Dutch, Portuguese, French

25. listopad 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Zvláštním způsobem vás dnes vyzývám k modlitbě. Modlete se, dítka, abyste pochopily kdo jste a kam máte jít. Buďte nositeli radostné zvěsti a lidmi naděje. Buďte láska pro všechny ty, kdo jsou bez lásky. Dítka, všechno budete a uskutečníte jen, když se modlíte a budete otevření vůli Boží, Bohu, který vás chce védst k věčnému životu. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás den po dni před mým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
30. listopad 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message November 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 novembre 2014
 • English - Message, November 25, 2014
 • Español - Mensaje, 25 de noviembre de 2014
 • Français - Message, 25. novembre 2014
 • Deutch - Botschaft 25. November 2014
 • Čeština - Poselství, 25. listopadu 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. studeni 2014.
 • Slovenčina - Posolstvo 25. november 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. novembro
 • Русский - Послание, 25 Ноябрь, 2014
 • Română - Mesaj din 25 noiembrie 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. november 2014
 • Nederlands - Boodschap, 25 November 2014
 • Magyar - Üzenet, 2014.november 25
 • Suomi - Viesti 25.marraskuu 2014
 • Polski - Orędzie 25. listopad 2014r.
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Mười Một 2014
2. prosinec 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Zapamatujte si, že vám říkám, že láska zvítězí. Vím, že mnozí z vás ztrácejí naději, protože kolem sebe vidí utrpení, bolest, žárlivost a závist... Ale já jsem vaše matka. Jsem v Království, ale i zde s vámi. Můj Syn mne znovu posílá, abych vám pomohla. Proto neztrácejte naději, ale následujte mne, protože vítězství mého srdce je ve jménu Božím. Můj milovaný Syn na vás myslí, jako myslel vždycky. Věřte Mu a žijte Ho. On je život světa. Děti moje, žít mého Syna znamená žít Evangelium. To není lehké. To znamená lásku, odpuštění a oběti. To pročišťuje a otevírá Království. Upřímná modlitba, která nejsou jenom slova, nýbrž modlitba, kterou srdce hovoří, vám pomůže. Také i půst, protože to je ještě více lásky, odpuštění a oběti. Proto neztrácejte naději, ale následujte mne. Znovu vás prosím, abyste se modlily za svoje pastýře, aby stále hleděli na mého Syna, který byl první Pastýř světa a jehož rodina byl celý svět. Děkuji vám.
6. prosinec 2014 , Aktualizováno 7. prosinec 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message December 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 dicembre 2014
 • English - Message, December 2, 2014
 • Español - Mensaje, 2 de diciembre de 2014
 • Polski - Orędzie 2. grudzień 2014r.
 • Français - Message, 2 décembre 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. prosinac 2014.
 • Deutch - Botschaft 2. Dezember 2014
 • Čeština - Poselství, 2. prosince 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. dezembro
 • Slovenčina - Posolstvo 2. december 2014
 • Русский - Послание, 2 Декабрь, 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. december 2014
 • Română - Mesaj din 2 decembrie 2014
 • Nederlands - Boodschap, 2 december 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Mười Hai 2014
24. prosinec 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Song lyrics included
What Child Is This Felicia Sorensen Singers Unlimited Kevin W Peay
25. prosinec 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Jakov
Při posledním pravidelném každodenním zjevení, 12. září 1998, řekla Panna Maria Jakovovi Čolo, že bude mít nadále zjevení jednou do roka, a to 25. prosince, na Hod Boží vánoční. Tak tomu bylo i letos. Zjevení začalo ve 14, 40 a trvalo 8 minut. Jakov potom předal poselství:
Drahé děti! Dnes, v tento milostiplný den si přeji, aby se každé vaše srdce stalo betlémským chlévem ve kterém se zrodil Spasitel světa, já jsem vaše matka, která vás nesmírně miluje a stará se o každého z vás. Proto, děti moje, odevzdejte se matce, aby mohla každé vaše srdce i váš život položit před malého Ježíše, protože jenom tak, děti moje, budou vaše srdce svědky každodenního Božího rození se ve vás. Dovolte Bohu, aby ozářil váš život světlem a vaše srdce radostí, abyste mohli každodenně osvětlovat cestu a být příkladem opravdové radosti druhým, kteří žijí v temnotě a nejsou otevřeni pro Boha a jeho milosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. prosinec 2014 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vám v náručí nesu svého syna Ježíše a žádám od Něj mír pro vás a mír mezi vámi. Modlete se a klanějte se mému Synu, aby do vašeho srdce vešel jeho mír a radost. Modlím se za vás, abyste byly co nejvíce otevření modlitbě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. prosinec 2014 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Videomedjugorje Message December 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 dicembre 2014
 • English - Message, December 25, 2014
 • Español - Mensaje, 25 de diciembre de 2014
 • Polski - Orędzie 25. grudzień 2014r.
 • Français - Message, 25 décembre 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. prosinac 2014.
 • Deutch - Botschaft 25. Dezember 2014
 • Čeština - Poselství, 25. prosince 2014
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. dezembro
 • Русский - Послание, 25 Декабрь, 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 25. december 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. december 2014
 • Magyar - Üzenet, 2014.december 25

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`