16 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2013

Medjugorje Message - April 25, 2013

Slovenčina - Posolstvo 25. apríl 2013

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2013

Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, len sa modlite, až sa vaše srdce otvorí vo viere ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Toto je čas milosti, ktorý vám dáva Boh skrze moju prítomnosť a vy ste ďaleko od môjho srdca. Preto vás pozývam na osobné obrátenie a rodinnú modlitbu. Nech je vám Sväté písmo vždy povzbudením. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`