16 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2013

Medjugorje Message - April 25, 2013

Čeština - Poselství, 25. dubna 2013

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2013

Drahé děti! Modlete se, modlete se, jenom se modlete, až se vaše srdce otevře do víry jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Toto je čas milosti, který vám Bůh dává mojí přítomností, ale vy jste daleko od mého srdce, proto vás volám k osobnímu obrácení a rodinné modlitbě. Ať je vám Písmo svaté vždy podnětem. Všechny vás žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`