14 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2014

Medjugorje Message - April 25, 2014

Polski - Orędzie 25. kwiecień 2014r

Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2014r.

Drogie dzieci! Otwórzcie wasze serca na łaskę, którą przeze mnie daje wam Bóg, jak kwiat, który otwiera się [dzięki] ciepłym promieniom słońca. Bądźcie modlitwą i miłością dla wszystkich tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i orędujęza wszystkimi przed moim Synem Jezusem i kocham was niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`