14 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2014

Medjugorje Message - April 25, 2014

Slovenčina - Posolstvo 25. apríl 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2014

Drahé deti! Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh dáva skrze mňa ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a za všetkých vás sa prihováram u svojho Syna Ježiša a milujem vás nesmiernou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`