14 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2014

Medjugorje Message - April 25, 2014

Čeština - Poselství, 25. dubna 2014

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2014

Drahé děti! Otevřte svá srdce milosti, kterou vám Bůh dává přese mne, jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Buďte modlitba a láska pro všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a Jeho lásky. Já jsem s vámi a za vás všechny se přimlouvám před svým Synem Ježíšem a miluji vás nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`