18 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2015

Medjugorje Message - April 25, 2015

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tư 2015

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tư 2015

Các con yêu dấu, Mẹ cũng ở với các con hôm nay để dẫn dắt các con tới ơn cứu độ. Linh hồn các con bất an bởi vì thần khí của các con thì yếu đuối và mệt mỏi từ tất cả những sự thế gian. Các con nhỏ ơi, các con cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài có thể biến đổi các con và đổ tràn các con với sức mạnh đức tin và đức cậy của Ngài, để rồi các con mới có thể vững trãi trong trận chiến chống lại sự dữ. Mẹ ở cùng với các con và cầu bầu cho các con trước Thánh Tử Giêsu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`