18 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2015

Medjugorje Message - April 25, 2015

Latviešu - Vēstījums, 25.april 2015

Vēstījums no Medžugorjes, 2015.g. 25. Aprīlis

Mīļie bērni! Es esmu kopā ar jums arī šodien, lai jūs vadītu uz pestīšanu. Jūsu dvēsele ir nemierīga, jo jūsu gars ir vājš un noguris no visām pasaulīgajām lietām. Jūs, bērniņi, lūdziet Svēto Garu, lai Viņš jūs pārveido un piepilda ar savu ticības un cerības spēku, tā ka jūs būtu nelokāmi šajā cīņā pret ļaunumu. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!
 

For God to live in your hearts, you must love.

`