18 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2015

Medjugorje Message - April 25, 2015

Čeština - Poselství, 25. dubna 2015

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2015

Drahé děti! Jsem s vámi i dnes, abych vás vedla k spasení. Vaše duše je nepokojná, protože je duch slabý a znavený od všech pozemských věcí. Vy, dítka, se modlete k Duchu svatému, aby vás On proměnil a naplnil svojí silou víry a naděje, abyste byli pevní v tomto boji proti zlu. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`