19 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2017

Medjugorje Message - April 25, 2017

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tư 2017

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tư 2017

Các con yêu dấu, Hãy yêu thương, cầu nguyện và làm chứng nhân tới sự hiện diện của Mẹ tới tất cả những ai còn xa cách. Bằng nhân chứng và gương sáng của mình, các con có thể kéo lại gần hơn những tâm hồn còn xa vời Thiên Chúa và ân sủng Ngài. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho mỗi người các con, để rồi, với tình yêu thương và kiên quyết, các con mới có thể làm chứng nhân và khích lệ những ai đang xa cách Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`