16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - August 25, 2013 - 25 agosto 2013

Slovenčina - Posolstvo 25. august 2013

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2013

Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, aby som bola s vami a viedla vás k obráteniu. Každý deň zasievam a pozývam vás na obrátenie, aby ste sa stali modlitbou, pokojom, láskou, pšeničným zrnom, ktoré keď odumrie, prinesie stonásobnú úrodu. Drahé deti, nechcem, aby ste sa kajali za všetko, čo ste mohli a nechceli. Preto, milé deti, znovu s nadšením povedzte: ,Chcem byť znamením pre druhých.‘ Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`