16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - August 25, 2013 - 25 agosto 2013

Čeština - Poselství, 25. srpna 2013

Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2013

Drahé děti! I dnes mi Nejvyšší dává milost, abych byla s vámi a abych vás vedla k obrácení. Každým dnem já zasévám a vyzývám vás k obrácení, abyste byly modlitba, mír, láska, obilí, které umírajíc rodí stonásobně. Nepřeji si, abyste se vy, drahé děti, kály za to, co jste mohly, ale nechtěly. Proto, drahé děti, znovu s nadšením řekněte: „Chci být znamení pro druhé“. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`