17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - August 25, 2014 - 25 agosto 2014

Slovenčina - Posolstvo 25. august 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2014

Drahé deti! Modlite sa na moje úmysly, lebo satan chce zničiť môj plán, ktorý tu mám a ukradnúť vám pokoj. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Boh cez každého z vás mohol pôsobiť. Nech sú vaše srdcia otvorené Božej vôli. Milujem vás a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ Ďakujem vám!
 

For God to live in your hearts, you must love.

`