17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - August 25, 2014 - 25 agosto 2014

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tám 2014

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tám 2014

Các con yêu dấu, Hãy cầu nguyện cho những ý nguyện của Mẹ, bởi vì Satan muốn phá hủy kế hoạch của Mẹ mà Mẹ có tại nơi đây và lấy đi sự bình an của các con. Vì thế, các con nhỏ ơi, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện để Thiên Chúa có thể hành động qua mỗi người các con. Uớc chi tâm hồn các con mở rộng ra cho Thánh Ý Chúa. Mẹ yêu thương các con và chúc lành cho các con với phúc lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`