17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - August 25, 2017 - 25 agosto 2017

Slovenčina - Posolstvo 25. august 2017

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2017

Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli ľuďmi modlitby. Modlite sa, až kým sa modlitba nestane pre vás radosťou a stretnutím s Najvyšším. On premení vaše srdce a vy sa stanete ľuďmi lásky a pokoja. Nezabudnite, deti moje, že satan je silný a chce vás odvrátiť od modlitby. Nezabudnite, že modlitba je tajomný kľúč stretnutia s Bohom. Preto som s vami, aby som vás viedla. Nevzdajte sa modlitby. Ďakujem vám že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`