17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - August 25, 2017 - 25 agosto 2017

Čeština - Poselství, 25. srpna 2017

Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2017

Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste byly lidmi modlitby. Modlete se až pro vás modlitba bude radostí a setkáním s Nejvyšším. On vaše srdce promění a vy se stanete lidmi lásky a míru. Nezapomínejte, dítka, že je satan silný a chce vás odvrátit od modlitby. Vy nezapomeňte, že je modlitba tajný klíč setkání s Bohem. Proto jsem s vámi, abych vás vedla. Neustupujte od modlitby. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`