17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - December 25, 2017 - 25 dicembre 2017

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Mười Hai 2017

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Mười Hai 2017

Các con yêu dấu, Hôm nay Mẹ mang tới cho các con Thánh Tử Giê-su của Mẹ vì Ngài cho các con bình an và chúc lành của Ngài. Mẹ kêu gọi tất cả các con, các con nhỏ ơi, hãy sống và làm chứng những ơn huệ và quà tặng mà các con đang lãnh nhận. Các con đừng sợ. Các con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các con sức mạnh là những chứng nhân vui mừng và là con người của bình an và cậy trông. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`