12 Videos Medjugorje Message - January 25, 2014

Messaggio, 25 gennaio 2014

Slovenčina - Posolstvo 25. január 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2014

Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby odblesk vašej modlitby mal vplyv na tých, ktorých stretnete. Položte Sväté písmo na viditeľné miesto vo vašich rodinách a čítajte ho, aby slová pokoja začali tiecť do vašich sŕdc. Modlím sa s vami i za vás, milé deti, aby ste sa stali zo dňa na deň väčšmi otvorení Božej vôli. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`