12 Videos Medjugorje Message - January 25, 2014

Messaggio, 25 gennaio 2014

Polski - Orędzie, 25. styczeń 2014r.

Orędzie iz Medziugorje, 25. styczeń 2014r.

Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby światłość waszej modlitwy miała wpływ, na tych których spotykacie. Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, aby słowa pokoju popłynęły w waszych sercach. Dziatki, modlę się z wami i za was, abyście z dnia na dzień stali się jeszcze bardziej otwarci na wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`