12 Videos Medjugorje Message - January 25, 2014

Messaggio, 25 gennaio 2014

Čeština - Poselství, 25. ledna 2014

Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2014

Drahé děti! Modlete se, modlete se, modlete se, aby odlesk vaší modlitby měl vliv na ty, které potkáváte. Dejte Písmo svaté na viditelné místo ve svých rodinách a čtěte je, aby slova míru tekla ve vašich srdcích. Modlím se s vámi a za vás, dítka, abyste se stávali den po dni ještě více otevření Boží vůli. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`