Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2014 - 25 luglio 2014

Slovenčina - Posolstvo 25. júl 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2014

Drahé deti! Neuvedomujete si, aké milosti prežívate v tomto čase, v ktorom vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili a obrátili. Vráťte sa k Bohu a modlitbe a nech vo vašich srdciach, rodinách a spoločenstvách zavládne modlitba, nech vás Duch Svätý vedie a podnecuje, aby ste boli každým dňom otvorenejší pre Božiu vôľu a jeho plán pre každého z vás. Som s vami a so svätými a s anjelmi sa prihováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`