Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2014 - 25 luglio 2014

Čeština - Poselství, 25. července 2014

Poselství z Medžugorje, 25. července 2014

Drahé děti! Vy si nejste vědomy, kolik milostí žijete v tomto čase ve kterém vám Nejvyšší dává znamení, abyste se otevřely a obrátily. Vraťte se k Bohu a modlitbě a ať ve vašich srdcích, rodinách a společenstvích vládne modlitba, aby vás Duch Svatý vedl a povzbuzoval, abyste byly každým dnem otevřenější Boží vůli a jeho plánu pro každého z vás. Já jsem s vámi a se svatými anděly se za vás přimlouvám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`