18 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2015 - 25 luglio 2015

Latviešu - Vēstījums, 2015.g. 25. jūlijs

Vēstījums no Medžugorjes, 2015.g. 25. Jūlijs

Mīļie bērni! Arī šodien ar prieku esmu kopā ar jums un jūs visus, bērniņi, aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūs spētu saprast mīlestību, kāda man ir pret jums. Mana mīlestība, bērniņi, ir stiprāka par ļaunumu, tāpēc tuvojieties Dievam, lai tādējādi izjustu manu prieku Dievā. Bez Dieva, bērniņi, jums nav ne nākotnes, ne cerības, ne pestīšanas, tāpēc atstājiet ļauno un izvēlieties labo. Es esmu ar jums, un ar jums es Dieva priekšā aizlūdzu par visām jūsu vajadzībām. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!
 

For God to live in your hearts, you must love.

`