16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2017 - 25 luglio 2017

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Bảy 2017

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Bảy 2017

Các con yêu dấu, Các con hãy cầu nguyện và phản ảnh tình yêu Thiên Chúa tới tất cả những người còn xa vời Thiên Chúa và các giới răn của Ngài. Các con nhỏ ơi, hãy trung tín và quyết tâm trong việc hoán cải và hành động trên chính mình, để rồi, cho các con, sự thánh thiên của cuộc sống mới thành hiện thực; và khích lệ nhau trong sự lành thánh qua việc cầu nguyện, để rồi cuộc sống của các con trên trái đất mới có thể dịu êm hơn. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`