14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 2, 2013 - 2 giugno 2013

Slovenčina - Posolstvo 2. jún 2013

Posolstvo, Medžugorie, 2. jún 2013 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti, v týchto nepokojných časoch vás nanovo pozývam ísť za mojím Synom, nasledovať ho. Viem o bolestiach, utrpení a ťažkostiach, ale v mojom Synovi si oddýchnete, v ňom nájdete pokoj a spásu. Deti moje, nezabudnite, že vás môj Syn svojím krížom vykúpil a umožnil vám byť opäť Božími deťmi, nanovo môcť volať nebeského Otca: „Otče!“ Aby ste boli hodní Otca, milujte a odpúšťajte, lebo váš Otec je láska a odpúšťanie. Modlite sa a postite sa, pretože to je cesta k vášmu očisteniu, to je cesta k spoznávaniu a poznaniu nebeského Otca. Keď spoznáte Otca, pochopíte, že potrebujete len jeho.
(Toto povedala Panna Mária rozhodne a dôrazne) –
Ja, ako matka, chcem svoje deti v spoločenstve jedného ľudu, v ktorom sa počúva a uskutočňuje Božie slovo.
Preto, deti moje, poďte za mojím Synom, buďte s ním jedno, buďte Božími deťmi. Milujete svojich pastierov tak, ako ich môj Syn miloval, keď ich povolal, aby vám slúžili. Ďakujem vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`