16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 25, 2014 - 25 giugno 2014

Čeština - Poselství, 25. června 2014

Poselství z Medžugorje, 25. června 2014

Drahé děti! Nejvyšší mi dává milost, abych mohla být ještě s vámi a abych vás vodila v modlitbě k cestě míru. Vaše srdce a duše žízní po míru a lásce, po Bohu a jeho radosti. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, a v modlitbě odhalíte moudrost života. Já vám všem žehnám a přimlouvám se za každého z vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`