15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - June 25, 2017 - 25 giugno 2017

Slovenčina - Posolstvo 25. jún 2017

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2017

Drahé deti! Dnes sa vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Milé deti, modlitba je srdcom viery a nádejou vo večný život. Preto, modlite sa srdcom, kým vaše srdce nezaspieva vďačnosťou Bohu Stvoriteľovi, ktorý vám dal život. Som s vami, milé deti, a prinášam vám svoje materinské požehnanie pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`