15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2013 - 25 maggio 2013

Slovenčina - Posolstvo 25. máj 2013

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2013

Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli silní a rozhodní vo viere a modlitbe, až kým vaše modlitby nebudú tak silné, že otvoria Srdce môjho milovaného Syna Ježiša. Modlite sa, deti moje, modlite sa bez prestania, až kým sa vaše srdce neotvorí Božej láske. Ja som s vami, prihováram sa za vás a modlím sa za vaše obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!
 

For God to live in your hearts, you must love.

`